Αύξηση 14,6% των ελληνικών εξαγωγών τον Φεβρουάριο

Νέα μεγάλη αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 14,6% καταγράφηκε τον Φεβρουάριο και σε συνδυασμό με τη μείωση των εισαγωγών κατά 0,8% επέφερε την περαιτέρω μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας κατά 16,6%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το α’ δίμηνο το εμπορικό έλλειμμα εμφανίζει μείωση κατά 15,5%. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές:

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.135,8 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2018 έναντι 4.170,2 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2017, παρουσιάζοντας μείωση 0,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημείωσε αύξηση κατά 21,3 εκατ. ευρώ ή 0,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 165,5 εκατ. ευρώ ή 6%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.416,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.108,9 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 14,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημείωσε αύξηση κατά 207,7 εκατ. ευρώ ή 14%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 200,1 εκατ. ευρώ ή 13,5%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στο ποσό των 1.719,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.061,3 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο πέρσι, παρουσιάζοντας μείωση 16,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημείωσε μείωση κατά 186,4 εκατ. ευρώ ή 11,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 34,6 εκατ. ευρώ ή 2,7%).

Το α’ δίμηνο φέτος η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 8.658,9 εκατ. ευρώ έναντι 8.639,8 εκατ. ευρώ το α’ δίμηνο 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 0,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημείωσε μείωση κατά 353,2 εκατ. ευρώ ή 5,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 638,2 εκατ. ευρώ ή 11,9%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανήλθε στο ποσό των 4.950,7 εκατ. ευρώ έναντι 4.250,4 εκατ. ευρώ το α’ δίμηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 16,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημείωσε αύξηση κατά 483,9 εκατ. ευρώ ή 16,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 502,9 εκατ. ευρώ ή 17,5%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στο ποσό των 3.708,2 εκατ. ευρώ έναντι 4.389,4 εκατ. ευρώ το α’ δίμηνο πέρσι, παρουσιάζοντας μείωση 15,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημείωσε αύξηση κατά 837,1 εκατ. ευρώ ή 22,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 135,3 εκατ. ευρώ ή 5,5%).

Πληροφορίες από news.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More