ΑΠΘ: Ενέκρινε την ίδρυση αγγλόφωνου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής

Ακολουθεί ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ για την ίδρυση αγγλόφωνου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής του Ιδρύματος.

Η ανακοίνωση:

Η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στη συνεδρίασή της την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ίδρυση Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.46192/2020.

Σεβόμενοι -ες αφενός τα συλλογικά όργανα και τις αποφάσεις τους, ταυτόχρονα όμως την ιδιότητά μας ως μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας και τις από αυτήν απορρέουσες ευθύνες, οφείλουμε να δηλώσουμε τα ακόλουθα:

1. Επιδιώκουμε, από κοινού με όλους -ες τους / τις συναδέλφους -ισσες, τη συνεχή βελτίωση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) προς όφελος της κοινωνίας, παρά τις όποιες αντιξοότητες αντιμετωπίζουμε.

2. Αναγνωρίζουμε ότι αυτή η συνεχής βελτίωση περνά και μέσα από την ενίσχυση της
εξωστρέφειας των ιδρυμάτων μας, τόσο στην εκπαιδευτική όσο και την ερευνητική διαδικασία. Εξωστρέφεια ως προς την ίδια την ελληνική κοινωνία και οικονομία, αλλά και τη διεθνή κοινότητα.

3. Επίσης, αντιλαμβανόμαστε την αποφασιστική συμβολή της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας στην εξαγωγική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αφενός διότι συνεισφέρουν στην ανταγωνιστικότητα των υπολοίπων κλάδων της εγχώριας παραγωγής, ενώ αφετέρου αποτελούν και οι ίδιες ιδιαιτέρως ανταγωνιστικές εξαγώγιμες υπηρεσίες. Βεβαίως αυτή η δυνατότητα απορρέει κυρίως από την αξιέπαινη αυταπάρνηση του ανθρώπινου δυναμικού των ΑΕΙ της χώρας μας.

4. Ωστόσο, η «εξαγωγή» υπηρεσιών των ελληνικών ΑΕΙ και η συνεπακόλουθη υιοθέτηση διδάκτρων για πολίτες άλλων χωρών που δεν συνεισφέρουν φορολογικά στον κρατικό προϋπολογισμό δεν μπορεί να αποτελέσει παράγοντα αλλοίωσης του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης για τους Έλληνες πολίτες.

5. Αντιστοίχως, πέρα από την αυτονόητη ενσωμάτωση αλλόγλωσσων εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των ανωτέρω, αυτές δεν πρέπει να υποκαταστήσουν την εκπαίδευση και την έρευνα στην ελληνική γλώσσα. Αντιθέτως, τα ΑΕΙ της χώρας οφείλουν να συνεχίσουν και να εντείνουν τη συνεισφορά τους στη συνεχή εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, δεδομένης της ολοένα ταχύτερης ανάπτυξης της γνώσης και της τεχνολογίας διεθνώς.

6. Παρά το γεγονός ότι κάποιες από τις παραπάνω θέσεις μας υπηρετούνται στο υπό ίδρυση
Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ – για παράδειγμα η
υποχρεωτική παροχή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας στους ξένους πολίτες που θα μετέχουν – διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για το πώς αυτό θα εξελιχθεί, δεδομένων και των σκόπιμων ή μη κενών και ανακολουθιών του σχετικού νόμου (Ν.46192/2020) – π.χ. τα ζητήματα εισαγωγής και ισοτιμίας ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων.

7. Σε αυτές τις ανησυχίες μας συμβάλλει επιπρόσθετα η διατυπωμένη, εντός και εκτός της
ακαδημαϊκής κοινότητας, θέση για την ιδιωτικοποίηση και / ή εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η πολιτική συνεχούς υποχρηματοδότησής της, η οποία οδηγεί μοιραία στη σταδιακή αναίρεση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της.

Ως εκ τούτου, διατυπώνουμε τη διαφωνία μας στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και την πρακτική της υποχρηματοδότησης, αλλά και τις συναρτώμενες σοβαρές επιφυλάξεις μας για το υπό ίδρυση Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ. Επιπρόσθετα, αναγνωρίζουμε την άμεση ανάγκη ανάπτυξης μιας εναλλακτικής αντιπρότασης για την υποστήριξη της εξωστρεφούς ανάπτυξης των ΑΕΙ της χώρας, που θα σέβεται απολύτως τις παραπάνω αρχές. Σε αυτήν την κατεύθυνση μπορούν και πρέπει να συμβάλουν τα συνδικαλιστικά όργανα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας – ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικοί υπάλληλοι, φοιτητές – σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης των ΑΕΙ – Συνελεύσεις Τμημάτων, Κοσμητείες, Συγκλήτους και Σύνοδο Πρυτάνεων.

Τέλος, καλούμε το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας να δείξει την πρέπουσα υπευθυνότητα και να αποφύγει την υιοθέτηση ανάλογων προγραμμάτων, πριν να διασφαλιστεί η υπεράσπιση των ανωτέρω στο πλαίσιο ενός νέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, το οποίο θα σέβεται τις παραδόσεις του δημόσιου Πανεπιστημίου και δεν θα αμφισβητεί έμμεσα τις συνταγματικές επιταγές.

Οι υπογράφοντες -ουσες:

1. Αγγελόπουλος Γιώργος, Επ. Καθηγητής, Τμ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΑΠΘ
2. Αντωνίου Ευαγγελία, Αν. Καθηγήτρια, Τμ. Μαιευτικής Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
3. Βραχνάκης Μιχάλης, Καθηγητής, Τμ. Δασολογίας και Επ. Ξύλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
4. Δαγδιλέλης Βασίλης, Αφυπ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
5. Δημητρόπουλος Γιάννης, Αφυπ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
6. Διβάρης Γιώργος, Καθηγητής, Τμ. Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, ΑΠΘ
7. Δουλκέρη Αναστασία, Αφυπ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
8. Δουράκης Γιώργος, Αν. Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ
9. Δρόσος Διονύσης, Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ
10. Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, Αν. Καθηγητής, Τμ. Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ
11. Ζιάκα Αγγελική, Αν. Καθηγήτρια, Τμ. Θεολογίας, ΑΠΘ
12. Καβάλα Μαρία, Επ. Καθηγήτρια, Τμ. Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ
13. Καλφακάκου Ρία, Καθηγήτρια, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ
14. Καμτσίδου Ιφιγένεια, Αν. Καθηγήτρια, Τμ. Νομικής, ΑΠΘ
15. Καρακαΐσης Γιώργος, Καθηγητής, Τμ. Γεωλογίας, ΑΠΘ
16. Κατσαρδή Βανέσσα, Επ. Καθηγήτρια, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
17. Κιουπκιολής Αλέξανδρος, Αν. Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ
18. Κρεστενίτης Γιάννης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ
19. Κυπάρος Αντώνης, Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ
20. Κόκκινος Γιώργος, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
21. Κυπριανός Παντελής, Καθηγητής, Τμ. Επιστημών της Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Προσχολική
Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών, π. Πρόεδρος της ΑΔΙΠ
22. Λαδά Σάσα, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ
23. Λιάμπας Τάσος, Αν. Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΑΠΘ

24. Μαργαρίτης Γιώργος, Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ
25. Μαρκέτος Σπύρος, Επ. Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ
26. Μαυροσκούφης Δημήτρης, Καθηγητής, Τμ. Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ΑΠΘ
27. Μπαλτζής Αλέξανδρος, Αν. Καθηγητής, Τμ. Δημοσιογραφίας και Μ, ΑΠΘ
28. Μπαλτζής Κώστας, Ε.ΔΙ.Π., Τμ. Φυσικής, ΑΠΘ
29. Μπέτσας Ιωάννης, Επ. Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΑΠΘ
30. Μυλόπουλος Νικήτας, Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
31. Μπίμπου-Νάκου Ιωάννα, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΑΠΘ
32. Παληκίδης Άγγελος, Επ. Καθηγητής, Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας, ΔΠΘ
33. Παναγιωτόπουλος Κυριάκος, Ομότιμος Καθηγητής, ΑΠΘ
34. Παπαδιοδώρου Γιώργος, Καθηγητής, Τμ. Λογιστικής και Πληροφορικών Συστημάτων, ΔΙΠΑΕ
35. Παπαδοπούλου Παρασκευή, Επ. Καθηγήτρια, Τμ. Κτηνιατρικής, ΑΠΘ
36. Παπαστάθης Κώστας, Επ. Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ
37. Παρασκευόπουλος Νίκος, Ομότιμος Καθηγητής, Τμ. Νομικής, ΑΠΘ
38. Σταμάτης Δημοσθένης, Καθηγητής, Tμ. Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρ. Συστημάτων, ΔΙΠΑΕ
39. Σταμάτης Κώστας, Καθηγητής, Τμ. Νομικής, ΑΠΘ
40. Στυλιανού Άρης, Αν. Καθηγητής, Τμ. Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ
41. Σωτηρόπουλος Σωτήρης, Καθηγητής, Τμ. Χημείας, ΑΠΘ
42. Τέγος Γιώργος, Καθηγητής, Τμ. Λογιστικής και Πληροφορικών Συστημάτων, ΔΙΠΑΕ
43. Τελώνη Δήμητρα-Δώρα, Επ.Καθηγήτρια, Τμ. Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
44. Τζήμας Θέμης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμ. Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ
45. Τορτοπίδης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής, Τμ. Οδοντιατρικής, ΑΠΘ
46. Τσιριγώτης Γιώργος, Καθηγητής, Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής, ΔΙΠΑΕ
47. Τσολάκη Μάγδα, Καθηγήτρια, Τμ. Ιατρικής, ΑΠΘ
48. Χατζηαθανασίου Βασίλης, Αν. Καθηγητής, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών, ΑΠΘ
49. Χόλη Θεοδώρα, Καθηγήτρια, Τμ. Χημείας, ΑΠΘ
50. Χοντολίδου Ελένη, Αν. Καθηγήτρια, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ΑΠΘ

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Για να ξέρετε: Την 1η Μαΐου 2018 θα ενημερώσουμε την Πολιτική απορρήτου και τους Όρους χρήσης, ώστε να είναι πιο σαφείς και να καλύπτουν τη νέα νομοθεσία περί προστασίας του απορρήτου στην Ευρώπη. Επιλέξτε Αποδοχή για να μας ενημερώσετε ότι συμφωνείτε με τις αλλαγές. Μάθετε περισσότερα.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο