Αποκλεισμός πτυχιούχων Φιλοσοφικής από θέσεις ΑΣΕΠ (ΦΩΤΟ)

Ως “ετσιθελικό” χαρακτηρίζει η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) τον αποκλεισμό πτυχιούχων της από διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. σε πρόσφατες προκηρύξεις θέσεων.

Ρεπορτάζ: Ναπολέων Παπαδόπουλος

Ειδικότερα, στην προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. 1Κ/2017, η οποία αφορούσε προσλήψεις προσωπικού στα δικαστήρια, “έμειναν” εκτός προσλήψεων 139 πτυχιούχοι, εκ των οποίων οι 93 είναι διδάκτορες και η πλειοψηφία τους ανήκει στη Φιλοσοφική Σχολή. Ο λόγος ήταν η αυθαίρετη κρίση των διδακτορικών και των μεταπτυχιακών τους ως μη συναφή, χωρίς να υπάρχει κάποιο αντικειμενικό κριτήριο και παρά την αρχική προσωρινή επιλογή πολλών από αυτούς για διορισμό.

Στη συνέχεια ανακοινώθηκαν τέσσερα νέα κριτήρια μετά από ένα χρόνο, περιθωριοποιώντας εντελώς τους πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής καθώς κρίθηκαν τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά τους ως μη συναφή. Τα κριτήρια αυτά ήταν οι γνώσεις δικονομίας, γραμματειακής υποστήριξης, γνώσεις στο γραπτό ελληνικό λόγο και τους υπολογιστές.

Τα κριτήρια που προέκυψαν

Το ThessToday.gr επικοινώνησε με τη διδάκτωρ Φιλοσοφίας και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Α.Π.Θ., Αλεξάνδρα Ντότσικα, η οποία αν κι αρχικά είχε επιλεχθεί για διορισμό, και εργάστηκε προσωρινά στα δικαστήρια, στη συνέχεια αποκλείστηκε από τη διαδικασία: “Όταν βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα αφαιρέθηκε η συνάφεια των διδακτορικών μας. Αυτό δεν προβλεπόταν στην αρχική προκήρυξη στο πρακτικό 85, το οποίο έλεγε πως μεταπτυχιακά και διδακτορικά τα οποία είναι συναφή με τις σχολές που μπορούν να κάνουν αίτηση, γίνονται δεκτά” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, το ThessToday.gr μίλησε με τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Δημήτριο Μαυροσκούφη, ο οποίος τόνισε πως είναι αδιανόητο σε ένα διαγωνισμό που αφορά θέσεις γραμματειακής υποστήριξης να αποκλείονται απόφοιτοι της Φιλοσοφικής Σχολής: “Δεν είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο διαγωνισμό που είναι για γραμματείς να αποκλείονται απόφοιτοι της Φιλοσοφικής και να συμμετέχουν απόφοιτοι τμημάτων Κοινωνιολογίας, Βαλκανικών Σπουδών και άλλων τμημάτων” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανακοίνωση της Φιλοσοφικής του Α.Π.Θ. για τον αποκλεισμό των πτυχιούχων της

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή της ως αυθαίρετο τον αποκλεισμό των πτυχιούχων της από το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Η ανακοίνωση:

Θεσσαλονίκη, 24/1/2019

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ κατά την υπ’ αριθ. 255/23-1 2019 συνεδρίασή της, ευρισκόμενη σε πλήρη απαρτία, εξέτασε το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τον αποκλεισμό πτυχιούχων της Σχολής από τον διαγωνισμό του
ΑΣΕΠ για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων κλάδου γραμματέων και αποφάσισε ομόφωνα να εκδώσει την παρούσα ανακοίνωση:

«Η Κοσμητεία επισημαίνει ότι με το ΠΔ 347/2003 είχε οριστεί ότι στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία, με την εύλογη εξαίρεση ορισμένων σε περιπτώσεις ειδικών προκηρύξεων. Δυστυχώς, παρατηρήθηκε το απαράδεκτο φαινόμενο σε πρόσφατες προκηρύξεις να αποκλείονται οι πτυχιούχοι
μας ή να μην γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι ως μη συναφείς, χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολόγηση. Ειδικά στην περίπτωση της προκήρυξης θέσεων ΠΕ Δικαστικών Υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων οι πτυχιούχοι μας επιλέχθηκαν καταρχήν για διορισμό, αλλά εν συνεχεία απαλείφθηκαν από τον τελικό πίνακα επιτυχόντων με το έωλο επιχείρημα ότι οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι τους οποίους κατέχουν δεν είναι συναφείς με το αντικείμενο των υπό προκήρυξη θέσεων, ενώ άλλοι ομοειδείς τίτλοι έγιναν αποδεκτοί ως συναφείς κατά τρόπο παντελώς αυθαίρετο. Π.χ. απορρίφθηκε διατριβή με θέμα τη Φιλοσοφία του Πλάτωνα, ενώ έγινε δεκτός άλλος με θέμα την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία. Ως Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής είμαστε ταγμένοι να μεριμνούμε, εκτός των άλλων, και για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μας και τη δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπισή τους από την Πολιτεία. Γι’ αυτό και εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την εν πολλοίς αυθαίρετη πρακτική του ΑΣΕΠ και ζητούμε την πιστή εφαρμογή του ΠΔ 347/2003 και την αποκατάσταση της κατάφωρης αδικίας σε βάρος των πτυχιούχων μας».

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More