Γ.Ν. Κιλκίς: Καταγγελία για αναστολή της λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων

Με επιστολή τους στα μέσα ενημέρωσης οι εργαζόμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς καταγγέλλουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας που αφορούν το έμψυχο δυναμικό και ως συνέπεια την ίδια τη λειτουργία του Νοσοκομείου με αναστολή της λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων.

Αναλυτικά στη σχετικά ανακοίνωση αναφέρεται:

Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να απευθυνόμαστε για μια ακόμη φορά σε σας , προκειμένου να σας γνωστοποιήσουμε και να σας ενημερώσουμε για τα παγιωμένα προβλήματα που ταλανίζουν το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς και που το έχουν οδηγήσει στην τραγική υποβάθμιση του, με σκοπό την παρέμβασή σας

. Σε καθημερινή βάση βιώνουμε εδώ και 9 χρόνια την ποσοτική και ποιοτική μείωση των παρεχομένων από το νοσοκομείο μας υπηρεσιών, την υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας, την απαξίωση του λειτουργήματός μας, την αμφισβήτηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αλλά και τις τραγικές ελλείψεις σε υλικοτεχνικό και κτηριακό εξοπλισμό, μα κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό. Στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς τη δεδομένη στιγμή (καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να προστεθούν και άλλα προβλήματα ή να εκλείψουν εντελώς προσωρινά μερικά από αυτά τα προβλήματα για να επανεμφανιστούν σε άλλοτε άλλη στιγμή στο μέλλον) αναλυτικότερα η κατάσταση έχει ως εξής:

  1. Το νοσοκομείο μας βρίσκεται σε μια διαρκή κρίση με ελλείψεις προσωπικού (ιατρικού και παραιατρικού κυρίως), αλλά και ελλείψεις υλικών που συνεχώς πολλαπλασιάζονται λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης (ελλείψεις υλικών περιοδικά εμφανίζονταν το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, ενώ τώρα άρχισαν να εμφανίζονται από την αρχή του έτους). Σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι το 2011 ο προϋπολογισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς ήταν 9985433,65 ευρώ, με σταδιακές μειώσεις έφτασε στα 4956877 περίπου το 2015. Ενώ λοιπόν ο προϋπολογισμός συνεχώς περικόπτεται, η ζήτηση των υπηρεσιών υγείας συνεχώς αυξάνεται. Έτσι η πληρότητα ήταν στο 39,92% το 2011, με σταδιακές αυξήσεις έφτασε στο 62,02% στο πρώτο εξάμηνο του 2014. Σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό αποτέλεσμα όλων αυτών: επειδή δεν καλύπτονταν οι ανάγκες σε φάρμακα για τους ασθενείς μας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου το φαρμακείο μας έχει χρησιμοποιήσει 5153 κουτιά φαρμάκων την τριετία 2012 – 2014 από το Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Κιλκίς.

  1. Σε ότι αφορά το ιατρικό προσωπικό:

Στην Χειρουργική Κλινική έχουν απομείνει 1 επιμελήτρια (σε άδεια κυήσεως) και χρησιμοποιούνται για να καλυφθούν οι ανάγκες 3 επικουρικοί επιμελητές χρειάζεται κατεπειγόντως η κάλυψη με 3 ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ. Στην παρούσα στιγμή υπάρχει έλλειψη Διευθυντή και εκτελεί χρέη Διευθυντή κατά ανάθεση ο Διευθυντής της Ορθοπεδικής Κλινικής. Οι επικουρικοί επιμελητές έχουν επωμισθεί όλο το βάρος της καθημερινής εύρυθμης λειτουργίας της Κλινικής, αναλαμβάνοντας ευθύνες και αρμοδιότητες που είναι πολλές φορές μεγαλύτερες των δυνατοτήτων τους. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να ανταποκριθούν στα βαριά καθήκοντα που έχουν επωμισθεί εδώ και 3 μήνες κατά τις εφημερίες , αλλά και κατά το τακτικό ωράριο εργασίας τους. Έτσι οδηγηθήκαμε σε αναστολή της λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων. Ενώ αν δεν υπάρξει άμεση λύση θα οδηγηθούμε εκ των πραγμάτων σε πλήρη αναστολή της λειτουργίας της Χειρουργικής Κλινικής. Επίσης στην ίδια Κλινική όπως και σε άλλες αναγκαστικά και καταχρηστικά χρησιμοποιούνται οι ειδικευμένοι ιατροί της Γενικής Ιατρικής και της Ορθοπεδικής για να καλύπτουν τις εφημεριακές ανάγκες των ειδικευομένων της Χειρουργικής Κλινικής.

Στην Παιδιατρική Κλινική έχει απομείνει 1 επιμελήτρια και χρησιμοποιούνται 1 αποσπασμένη Παιδίατρος από Κέντρο Υγείας (Δροσάτο) και 1 επικουρικός επιμελητής, αλλά και δανεικοί Παιδίατροι από Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Θεσσαλονίκης (Ιπποκράτειο, Α.Χ.Ε.Π.Α., Θέρμη), άρα και εδώ χρειάζεται η κατεπείγουσα κάλυψη με 3 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ. Επίσης υπάρχουν μόνο 3 ειδικευόμενοι με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καθημερινή κάλυψη της εφημερίας με ειδικευόμενο Παιδίατρο και να χρησιμοποιούνται καταχρηστικά οι ειδικευόμενοι της γενικής ιατρικής που ανήκουν και εκπαιδεύονται σε άλλες Κλινικές. Χρειάζεται επειγόντως η δημιουργία μίας νέας θέσης ειδικευόμενου παιδιατρικής και η άμεση κάλυψη της αφού η Παιδιατρική Κλινική πληροί τις από του νόμου προυποθέσεις, αλλά και η επίσπευση των διαδικασιών αντικατάστασης των ειδικευομένων.

Στο Μικροβιολογικό Τμήμα έχει απομείνει 1 επιμελήτρια και 1 επικουρική επιμελήτρια με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται καταχρηστικά οι ιατροί της Αιμοδοσίας, αλλά και δανεικοί Μικροβιολόγοι από άλλα Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας. Χρειάζεται με υπερεπείγουσα διαδικασία η κάλυψη με 3 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥΣ. Στο ίδιο τμήμα παρατηρείται έλλειψη και στο παραϊατρικό προσωπικό 18 (12 Δ.Ε. και 6 Τ.Ε.) Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, αυτή τη στιγμή εργάζονται μόνο 8 άτομα.

Στην παρούσα φάση στην Παθολογική Κλινική έχουν απομείνει δυστυχώς μόνον 5 επιμελητές Παθολόγοι που δεν αρκούν για να καλύψουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε εφημερίες μιας κλινικής πρώτης γραμμής και χρησιμοποιείται 1 δανεικός ιατρός Παθολόγος από το Π.Ε.Δ.Υ., σε ένα νοσοκομείο που εφημερεύει σε καθημερινή βάση, για όλο το μήνα. Με αποτέλεσμα οι εφημερίες της Παθολογικής κλινικής να καλύπτονται με δανεικούς ιατρούς. Άρα με την ίδια διαδικασία να συμπεριληφθεί 1 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ για να συνεχίσει να λειτουργεί εύρυθμα η Παθολογική Κλινική. Στην ίδια κλινική ενώ υπήρχαν 6 ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ έχουν απομείνει μόνο 5 εκ των οποίων ο 1 σε παράταση, με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία στην κάλυψη των εφημεριών ολόκληρου του μήνα, δεδομένου ότι αντιστοιχούν περισσότερες από 7 εφημερίες κατ’ άτομο. Είναι πλέον ανθρωπίνως αδύνατο να ανταποκριθούν στα βαριά καθήκοντα που έχουν επωμισθεί κατά τις εφημερίες , αλλά και κατά το τακτικό ωράριο εργασίας τους. Έτσι χρησιμοποιούνται καταχρηστικά οι ειδικευμένοι της γενικής ιατρικής που ανήκουν και εκπαιδεύονται σε άλλες κλινικές να καλύπτουν τις εφημεριακές ανάγκες της Παθολογικής κλινικής. Χρειάζεται επομένως η τοποθέτηση των 2 ειδικευόμενων ιατρών Παθολογικής με παράκαμψη της γραφειοκρατικής διαδικασίας που ισχύει μέχρι σήμερα, όπως επίσης και να υπάρχει δυνατότητα της παράτασης για όσο χρονικό διάστημα υπάρχουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στην εκάστοτε κλινική, χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Στην Ορθοπεδική Κλινική μετά την απόσπαση 1 συναδέλφου σε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, την αργία 1 άλλου συναδέλφου και τη συνταξιοδότηση 1 συναδέλφου έχουν απομείνει 3επιμελητές με αποτέλεσμα και η πολυπληθέστερη Κλινική του Νοσοκομείου μας να χρησιμοποιεί 1 μετακινούμενο ιατρό από το Π.Ε.Δ.Υ.. Υπάρχει η ανάγκη για κάλυψη με υπερεπείγουσα διαδικασία 1 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ. Επίσης λόγω έλλειψης ειδικευόμενων η Κλινική χρησιμοποιεί με διαδικασία παράτασης για κάλυψη των αναγκών της, τους ειδικευόμενους που έχουν γίνει ειδικοί αφού έχουν επιτύχει στις εξετάσεις της ειδικότητας.

Στην Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική υπάρχουν 3 μόνιμοι ιατροί και 2 επικουρικοί, με αποτέλεσμα να χρειάζεται 1 ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ. Είναι απαραίτητη και η αύξηση του αριθμού των Μαιών για να μπορούν να καλύπτονται επαρκώς όλες οι βάρδιες.

Η Καρδιολογική Κλινική είναι στελεχωμένη με 5 μόνιμους ιατρούς και υπάρχει η ανάγκη για 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ. Στην ίδια Κλινική οι ειδικευόμενοι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ημέρες όλου του μήνα, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται ειδικοί ιατροί Γενικής Ιατρικής.

Στο Ακτινολογικό Τμήμα υπάρχουν 4 μόνιμοι ιατροί ,1 μετακινούμενος ιατρός από Κέντρο Υγείας και 1 επικουρικός ιατρός. Οπότε υπάρχει η ανάγκη 1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ.Για διάφορους λόγους είτε τεχνικούς, είτε κυρίως ελλείψεως έμψυχου δυναμικού (χειριστών) δεν λειτουργεί ο αξονικός τομογράφος, σε καθημερινή βάση για όλο το 24ωρο. Η κατάσταση αυτή θέτει σε κίνδυνο τόσο τη ζωή των ίδιων των ασθενών, όσο και του προσωπικού, λόγω αυξημένων και αδικαιολόγητων δρομολογίων και διακομιδών για διενέργεια της εξέτασης σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Το ανωτέρω συνιστά επίσης τεράστια σπατάλη πόρων (οδοιπορικά) και ανθρώπινου δυναμικού (εργατοώρες μη παραγωγικές) σε μια δύσκολη περίοδο όσον αφορά τη διάθεση και των δυο παραγόντων. Ο χειρισμός της όλης κατάστασης καταδεικνύει την προχειρότητα και την ολιγωρία στην πρόληψη και το χειρισμό τέτοιων κρίσιμων θεμάτων. Όπως και να ‘χει θεωρούμε ότι το πρόβλημα θα πρέπει να διορθωθεί οριστικά. Ζητούμε την 24ωρη λειτουργία του αξονικού τομογράφου, του μοναδικού στο νομό και ενός από τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα στο Βορειοελλαδικό χώρο. Αυτό μπορεί να διορθωθεί άμεσα με την υπερεπείγουσα κάλυψη με χειριστές.

Στο Αναισθησιολογικό Τμήμα υπάρχουν 6 μόνιμοι ιατροί, χρειάζεται 1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ. Μιας και το πρόγραμμα εφημεριών του αναισθησιολογικού τμήματος δεν καλύπτεται ασφαλώς όλο το μήνα (αφού εφημερεύει μόνο ένας αναισθησιολόγος σε ενεργή εφημερία), με αποτέλεσμα να διενεργούνται με επισφάλεια διακομιδές διασωληνωμένων ασθενών από μη εκπαιδευμένο κατάλληλα ιατρικό προσωπικό, αλλά και σε αδυναμία για αναισθησιολογική υποστήριξη σε περισσότερους από έναν ασθενείς κατά τη διάρκεια της εφημερίας.

Τα ολιγομελή τμήματα αδυνατούν να καλύψουν όλο το μήνα με ενεργείς εφημερίες ή καλύπτουν με μικτές εφημερίες, αφού ο αριθμός των ιατρών δεν επαρκεί. Έτσι στην Ω.Ρ.Λ. Κλινική υπάρχουν 3 ιατροί (2 μόνιμοι και 1 επικουρικός), στην Οφθαλμολογική Κλινική υπάρχουν 4 ιατροί (2 μόνιμοι, 1 επικουρικός και ένας μετακινούμενος), στην Νεφρολογική Κλινική υπάρχουν 4 ιατροί (2 μόνιμοι, 1 επικουρικός και 1 μετακινούμενος), στην Ουρολογική Κλινική υπάρχει 1 μετακινούμενος ιατρός. Ενώ η Γναθοχειρουργική Κλινική δεν υπάρχει πλέον. Η Ψυχιατρική Κλινική είναι με 4 ιατρούς (3 ψυχιάτρους και 1 παιδοψυχίατρο).

Παραμένουμε ένα από τα λίγα επαρχιακά Νοσοκομεία που δεν διαθέτουμε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ενώ υπάρχει ο χώρος και ο εξοπλισμός και εκκρεμεί η διαδικασία αγοράς μηχανημάτων υποστήριξης της ζωής. Χρειάζεται η πρόσληψη 6 ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΩΝ και ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Καταλαβαίνεται λοιπόν ότι όλα τα προγράμματα εφημεριών στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς καθημερινά είναι επισφαλή, ενώ το μισό και πλέον μήνα είναι ακάλυπτα τμήματα, αφού οι κλινικές η μια μετά την άλλη αδυνατούν να εφημερεύσουν με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία ασθενών και την πτώση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας στο νομό μας. Ακόμα και η κατάρτιση προγραμμάτων αρκετές φορές είναι μη σύννομη (βάσει της νομοθεσίας του Ε.Σ.Υ.), καθώς σε βασικές ειδικότητες υπάρχει στο πρόγραμμα ένας μόνον ιατρός σε εφημερία ετοιμότητας. Οι εφημερίες λειτουργούν σε καθεστώς προσωπικού ασφαλείας με εξουθενωμένους και κακοπληρωμένους εργαζόμενους (απλήρωτες τακτικές αλλά και υπερβάσεις εφημεριών).

Μετά τη συνταξιοδότηση 21 ιατρών ,την απόσπαση 2 ιατρών , την αργία 1 ιατρού , τους θανάτους 3 ιατρών συνολικά λοιπόν έχουν απέλθει 27 ιατροί από το νοσοκομείο μας και έχουν αντικατασταθεί μόνο 3 εξ αυτών. Φτάσαμε λοιπόν να λειτουργούμε το νοσοκομείο με ποσοστό υπηρετούντων ιατρών υποδίπλασιο από τις οργανικές θέσεις. Αναλυτικότερα σας αναφέρω ότι οι οργανικές θέσεις ιατρικού προσωπικού του οργανισμού Νοσοκομείου μας να είναι 86 και σήμερα απασχολούνται μόνο 43.

Έχουν χαθεί μάλλον ανεπιστρεπτί και για πάντα ειδικότητες όπως πνευμονολόγου, νευρολόγου και παθολογοανατόμου και πρόσφατα γναθοχειρουργού που έδιναν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα της κλινικής ιατρικής πράξης. Ενώ οι ιστοπαθολογικές εξετάσεις αποστέλλονταν από το Γ.Ν. Κιλκίς και διενεργούνταν από παθολογοανατομικά εργαστήρια των Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης (Γ.Ν. Παπαγεωργίου),με μέσο χρόνο αναμονής τις 75 ημέρες. Σήμερα τις ιστοπαθολογικές εξετάσεις δεν τις δέχεται κανένα Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να έχουμε αναμονή για λήψη των αποτελεσμάτων 5 μήνες περίπου. Έχουμε ξεχάσει μετά το θάνατο του Παθολογοανατόμου το ορισμό της ταχείας βιοψίας.

Λειτουργούμε εδώ και αρκετό διάστημα (13 χρόνια) με επικουρικούς ιατρούς που με τη λήξη της θητείας τους τα προβλήματα της λειτουργίας του Νοσοκομείου επανεμφανίζονται. Επίσης τα 6 τελευταία χρόνια έχουν χρησιμοποιηθεί και οι εμβαλωματικές λύσεις των δανεικών ιατρών από άλλα νοσοκομεία, αλλά και πάλι δεν λύθηκαν τα προβλήματα που διαρκώς επανεμφανίζονται.

Χρειάζεται ριζική λύση του προβλήματος με κάλυψη των αναγκών με υπερεπείγουσες διαδικασίες με 18 ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ αφού χωρίς αυτούς αδυνατούν να λειτουργήσουν ασφαλώς οι κλινικές (3 γενικούς χειρουργούς, 3 παιδίατρους, 3 μικροβιολόγους, 1 νεφρολόγο, 1 μαιευτήρες γυναικολόγους, 1 παθολόγου, 1 καρδιολόγο, 1 ακτινολόγους, 1 οφθαλμίατρο, 1 ουρολόγο, 1 ορθοπεδικό, 1 αναισθησιολόγο), με επείγουσες διαδικασίες υπάρχει η ανάγκη κάλυψης με 13 ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ (1 παθολόγο,1 ορθοπεδικό,1 Παιδίατρο, 2 Ω.Ρ.Λ., 1 γναθοχειρουργό, 1 ουρολόγο, 2 μικροβιολόγους, 1 αιματολόγο, 1 ψυχίατρο,2 ιατρούς Τ.Ε.Π.), ενώ με χρόνιες διαδικασίες υπάρχει η ανάγκη κάλυψης με 18 ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ (1πνευμονολόγο, 1 νευρολόγο, 2 δερματολόγους, 1 ορθοπεδικό, 1 ουρολόγο, 1 παθολογοανατόμο, 1 γναθοχειρουργό, 2 ιατρούς Τ.Ε.Π., 2 ιατρών φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, 6 εντατικολόγους).

Συμπερασματικά η παρούσα κατάσταση των ειδικευμένων στο Γ.Ν. Κιλκίς είναι 43 μόνιμοι ιατροί (2 αποσπασμένοι), 14 επικουρικοί ιατροί και 13μετακινούμενοι (2 αποσπασμένοι, 8 Π.Ε.Δ.Υ., 3 ΚΥ).

Τραγικότερη είναι η κατάσταση των ειδικευόμενων, αφού οι θέσεις των ειδικευομένων είναι 52, σήμερα υπηρετούν 23 και οι 13 είναι σε παράταση (εκ των οποίων 1 στη Χαλκιδική). Ενώ οι λίστες αναμονής στη Διεύθυνση Υγείας για το Γ.Ν. Κιλκίς είναι άδειες. Παλαιότερα η αναμονές ποικίλαν από 3 μέχρι 5 χρόνια, ενώ σήμερα είναι μηδενικές.

Όσον αφορά τον τρόπο κάλυψης κενών ιατρικού προσωπικού με το θεσμό των δανεικών ιατρών, αλλά και των επικουρικών ιατρών, για εμάς που τις έχουμε δοκιμάσει αυτές τις λύσεις εδώ και κοντά μία δεκαπενταετία, αποτελούν εμβαλωματικές λύσεις που δεν λύνουν ριζικά τα λειτουργικά προβλήματα των νοσοκομείων, αλλά απλώς τα αμβλύνουν και τα μεταθέτουν χρονικά.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε παρότι ο νομός Κιλκίς είναι παραμεθόριος, εντούτοις παραμένει εκτός και δεν υπάγεται στη διάταξη της 3ετούς θητείας των επικουρικών, όπως εκτός παραμένει και στη χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου.

Να μην ξεχνούμε όμως ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς αποτέλεσε και αποτελεί την κύρια πύλη εξόδου των προσφύγων από την χώρα στην επιδίωξή τους για μετάβαση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Γ.Ν. Κιλκίς παρά τις τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό κυρίως προσωπικό στάθηκε επάξια με το φιλότιμο και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλου του προσωπικού του και των πολιτών του νομού μας. Σε περίπτωση που θα έχουμε εκ νέου ένταση του φαινομένου της μετανάστευσης , άλλο τόσο θα αυξηθούν τα προβλήματα στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους πάσχοντες που θα προσφεύγουν στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας.

Ως εκ των προαναφερομένων είναι επιβεβλημένη η ενίσχυση των Δομών Υγείας του Νομού μας τόσο οικονομικά με ισχυρή ενίσχυση του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου μας, όσο και υλικοτεχνικά με αναλώσιμα υλικά.

Επίσης σε ανθρώπινο προσωπικό ιατρικό τόσο μόνιμο, αλλά και επικουρικό, αλλά και σε παραιατρικό προσωπικό (χειριστές, παρασκευαστές, τραυματιοφορείς και μαίες) .

Χρειάζεται άμεση αύξηση της διάρκειας της θητείας των επικουρικών ιατρών σε 3 έτη όπως ο νόμος ορίζει λόγω παραμεθορίου, αλλά και σε αύξηση του αριθμού τους από 14 σε 20 στο Νοσοκομείο μας.

Άμεση αύξηση του αριθμού των Τραυματιοφορέων, αφού είναι πλέον ανθρωπίνως αδύνατον ένας Τραυματιοφορέας να υπάρχει για όλο το Νοσοκομείο κατά τη νυχτερινή βάρδια.

Είναι απαραίτητη και η αύξηση του αριθμού των Μαιών για να μπορούν να καλύπτονται επαρκώς όλες οι βάρδιες.

  1. Από το μήνα Δεκέμβριο 2018 είμαστε απλήρωτοι παρότι εφημερεύουμε κάνοντας και υπερβάσεις για να καλύψουμε τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Τον ίδιο μήνα υπήρξε απόφαση από το Διοικητή της 4ης Υ.Π.Ε για διακοπή της οικονομικής κάλυψης των εφημεριών των 11 μετακινούμενων ιατρών από Κέντρα Υγείας, Περιφερικά Ιατρεία και Π.Ε.Δ.Υ. και μεταβίβαση αυτής της υποχρέωσης στο Γ.Ν. Κιλκίς. Αγνοώντας ότι το Γ.Ν. Κιλκίς αδυνατεί να καλύψει τις εφημεριακές ανάγκες του ελλειμματικού ιατρικού προσωπικού που έχει, αφού τους αναγκάζει να κάνουν υπερβάσεις εφημεριών για να καλύψουν τις ανάγκες του νομού σε υγεία, και δεν τις αποπληρώνει ως οφείλει.

Θέλουμε να σας τονίσουμε ότι μέσα από την συνεχή περικοπή της χρηματοδότησης, τις συγχωνεύσεις, την κινητικότητα, αλλά και τις καταργήσεις θέσεων και γενικότερα την κατάργηση υπηρεσιών, κλινών και κλινικών το δημόσιο κοινωνικό αγαθό της υγείας καταρρέει στο νομό μας, όπως καταρρέει και σε ολόκληρη τη χώρα μας.

Είναι επιτακτική η ανάγκη της θεμελίωσης ενός αξιόπιστου και σύγχρονου δημόσιου συστήματος υγείας στο οποίο θα έχουν πρόσβαση άμεσα και δωρεάν όλοι οι πολίτες της χώρας, χωρίς διαχωρισμούς σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, αλλοδαπούς και ημεδαπούς, πρόσφυγες και μετανάστες.

Προβαίνουμε σε αυτή την κίνηση με στόχο να λυθούν επιτέλους τα σοβαρά προβλήματα της λειτουργίας του νοσοκομείου μας.

Ευχόμαστε να πράξετε με γνώμονα το επείγον και τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά και την ευθύνη που σας αρμόζει.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More