Δ. Αμπελοκήπων – Μενεμένης: Με ηλεκτρονικό τρόπο θα γίνεται η εξυπηρέτηση των δημοτών

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τριακοστό όγδοο της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.3.2020 τ. Β΄) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», και μετά την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας των πολιτών, αποφάσισε την εξυπηρέτηση του κοινού με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία.

Εφόσον επείγουσες υποθέσεις δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο (e-mail, φαξ κ.λπ.), το κοινό θα εξυπηρετείται με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί με τους οποίους μπορούν οι δημότες μας – πολίτες να επικοινωνούν για ραντεβού με τις υπηρεσίες του Δήμου μας, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους, είναι :

1. Γραφείο Δημάρχου : 2310 729 602, & -608
2. Κεντρικό πρωτόκολλο : 2313 313 600, -617
3. Γραφείο αιτημάτων – καταγραφής προβλημάτων : 2313 313 640
4. Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού : 2313 313 684, -685, -686, -687
5. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου : 2313 313 689
6. Οικονομικές Υπηρεσίες – Έσοδα (Τ.Α.Π. κ.λπ.) : 2313 313 659, -661, -679
7. Οικονομικές Υπηρεσίες – Ταμείο (Πληρωμές κ.λπ.) : 2313 313 649, -650, -651, –
652
8. Οικονομικές Υπηρεσίες – Καταστήματα υγειον. ενδιαφέροντος : 2313 313 647, –
648
9. Οικονομικές Υπηρεσίες – Προμήθειες & αναθέσεις : 2313 313 619, -642, – 643, –
644
10. Υπηρεσίες Παιδείας : 2313 313 671, -672
11. Υπηρεσίες Πολιτισμού : 2313 313 676
12. Υπηρεσίες Τεχνολογιών – Πληροφορικής … : 2313 313 693, -694, -695
13. Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο : 2313 305 607, -608, -613, -614, -615, -616
14. Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας : 2313 313 673, -675 ή 2310 729 270, –
271, -272
15. Υπηρεσίες Αθλητισμού : 2310 725 775
16. Τεχνικές Υπηρεσίες : 2313 300 943, -944
17. Υπηρεσίες Καθαριότητας : 2310 724 617, -621, -640

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More