Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης: Το νέο προεδρείο του δημ. συμβούλιο, οι αντιδήμαρχοι και οι εντ. σύμβουλοι

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κατά τη διάρκεια πρώτης συνεδρίασης της νέας δημοτικής περιόδου 2019-2023 εξέλεξε την Κυριακή 01/09/2019 το νέο Προεδρείο του.

Πρόεδρος εξελέγη ο κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ από την πλειοψηφούσα παράταξη, Αντιπρόεδρος ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΛΕΤΣΗΣ από τη μείζονα μειοψηφία και Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου η κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ από την πλειοψηφούσα παράταξη. Επίσης κατά την ίδια συνεδρίαση εξελέγησαν και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου όπως και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Συγκεκριμένα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξελέγησαν οι κκ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΓΡΟΥΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΤΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξελέγησαν οι κκ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ από την πλειοψηφούσα παράταξη. Από τη μειοψηφία εξελέγησαν τακτικά μέλη οι κκ ΟΛΓΑ ΡΑΠΤΟΥ και ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΣΑ με αναπληρωματικά μέλη τις κκ ΖΩΝΑΡΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ και ΝΟΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ αντίστοιχα.

Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν: ως τακτικά μέλη οι κκ ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΤΡΙΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΣΟΥΣΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ και αναπληρωματικά οι κκ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ από την πλειοψηφούσα παράταξη. Από τη μειοψηφία εξελέγησαν τακτικά μέλη οι κκ. ΜΥΘΥΜΗ ΕΛΕΝΗ και ΝΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με αναπληρωματικούς τις κκ ΚΑΪΚΑΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ και ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΣΑ αντίστοιχα.

Με απόφαση του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γεώργιος Καζαντζίδης και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρασίνου κ. Βασίλειος Μανωλόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γαβριήλ Παναγιωτίδης. Επίσης με απόφαση του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Μανωλόπουλος και μέλη οι Αντιδήμαρχοι Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία και Αθλητισμού και Νέας Γενιάς κ. Φουκίδης Απόστολος.

Με απόφαση του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης για την περίοδο 1/9/2019 έως 30/9/2020.

Αντιδήμαρχοι ορίσθηκαν οι εξής:
1. Μανωλόπουλος Βασίλειος: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρασίνου
2. Κεσόγλου Παύλος: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και εθελοντών
3. Καζαντζίδης Γεώργιος: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία: Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών
5. Παναγιωτίδης Γαβριήλ: Αντιδήμαρχος Υγείας-Προνοίας- Κοινωνικής Πολιτικής
6. Φουκίδης Απόστολος: Αντιδήμαρχος Αθλητισμούς-Νέας Γενιάς.

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίσθηκαν οι εξής:
1. Σουσλόγλου Νικόλαος: Σε θέματα εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
2. Γυμνόπουλος Κοσμάς: Σε θέματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
3. Γρούγιος Ηλίας: Σε θέματα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
4. Κωνσταντίνου Κυριάκος: Σε θέματα Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
5. Σιδηρόπουλος Σάββα: Σε θέματα Νομικής Υπηρεσίας
6. Καρράς Ευστράτιος: Σε θέματα ΚΑΠΗ
7. Κουσίδης Γεώργιος: Σε θέματα καθαριότητας-περιβάλλοντος-συντήρησης και κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων.
8. Αβραμίδης Μωυσής: Σε θέματα Ελλήνων Ομογενών
9. Ζυγανιτίδης Απόστολος: Σε θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας και Πρασίνου
10. Αποστολίδου Μαρία και Σεμερτζίδου Αγγελική: Σε θέματα Πολιτισμού και εθελοντών
11. Κουσενίδης Αλέξανδρος, Πρόεδρος Δ.Σ.: Σε θέματα ΑμΕΑ.
12. Παπαδήμας Αναστάσιος: Σε θέματα Υγείας.
13. Οι κκ Ιωαννίδης Εμμανουήλ και Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος: Σε θέματα Αθλητισμού-Νέας Γενιάς.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More