Δ. Θεσσαλονίκης: Ακόμη δύο νέα τμήματα δια βίου μάθησης

Δύο νέα προγράμματα δια βίου μάθηση θα συμπεριλάβει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στις δράσεις του, που αφορούν την εκμάθηση της Σερβικής Γλώσσας, αλλά και την αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου.

Πρόγραμμα εκμάθησης Σερβικής Γλώσσας για αρχάριους (επίπεδο Α1)

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, δια του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης και με την ευγενική δωρεά-χορηγία της αντιπροσωπίας της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας στην Ελλάδα, προσφέρει δωρεάν πρόγραμμα Εκμάθησης της  Σερβικής Γλώσσας για αρχάριους (επίπεδο Α1),  σε ένα (1) τμήμα 20 ατόμων, διάρκειας σαρανταοκτώ  (48) ωρών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους είτε είναι δημότες είτε κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης  οι οποίοι εφόσον επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι είναι Δημότες Θεσσαλονίκης (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) ή κάτοικοι Δήμου Θεσσαλονίκης (φωτοτυπία λογαριασμού κοινής ωφέλειας ή οτιδήποτε αποδεικνύει τον τόπο κατοικίας).

Τα μαθήματα διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών θα διεξάγονται  δύο (2) φορές την εβδομάδα,  κάθε  Δευτέρα και Πέμπτη από 18:00 έως 20:00 κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος- Μάϊος 2020.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 και τα μαθήματα θα διεξάγονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Εγνατίας  132. Μοναδικό κριτήριο επιλογής των συμμετεχόντων, αποτελεί η σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων αιτήσεων.

Κάθε ενδιαφερόμενος, πριν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί, αφού σταθμιστούν πρώτα οι πιθανές οικογενειακές, προσωπικές και επαγγελματικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, λόγω του ότι η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και έχει δικαίωμα να απουσιάσει το μέγιστο σε δύο μαθήματα. Σε κάθε σπουδαστή που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Η αίτηση θα αναρτηθεί εδώ : στις 4 Δεκεμβρίου 2019  και ώρα  09:00 π.μ. έως τη συμπλήρωση των τμημάτων, ακολουθώντας τη διαδρομή https:Thessaloniki.gr/θέλω-από -το δήμο/θέλω-να-εξυπηρετηθώ/σπουδάζω/Κέντρο Διά Βίου Μάθησης.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Εκμάθησης της  Σερβικής  Γλώσσας για αρχάριους (επίπεδο Α1) μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 231331-8662

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού δια του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης διοργανώνει το πρόγραμμα: «Αρχιτεκτονική Εσωτερικού χώρου».

Η εικαστικός κ. Ιουλιανή Καζάκη, προσφέρεται εθελοντικά να διδάξει μαθήματα Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού Χώρου τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε τέσσερις (4) συναντήσεις και θα είναι: γραμμικό σχέδιο, χρώμα, χρωματολογία, ψυχολογία χρώματος, ελεύθερο σχέδιο, προοπτικό σχέδιο, αξονομετρικό έπιπλο, ζωγραφική σε μετάξι, υαλογραφία, ιστορία τέχνης και επίπλου, διακόσμηση εσωτερικών χώρων και εργονομίας καθώς και βασικές γνώσεις βιτρίνας.

Τα πρόγραμμα διάρκειας 4 εβδομάδων, θα ξεκινήσει στις 19 Δεκεμβρίου του 2019 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2020. Τα μαθήματα θα διεξάγονται μία φορά την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη απόγευμα από τις 16.30 έως 19.30, στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, στην οδό Εγνατία 132. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους είναι είτε δημότες, είτε κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εφόσον επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι είναι δημότες (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) ή κάτοικοι Δήμου Θεσσαλονίκης (φωτοτυπία λογαριασμού κοινής ωφέλειας ή οτιδήποτε αποδεικνύει τον τόπο κατοικίας).

Για την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων αιτήσεων (20 συμμετέχοντες). Να σημειωθεί ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων πρέπει να είναι κανονική. Αυτό είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης, που θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019.

Η αίτηση θα αναρτηθεί εδώ: στις 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ. έως τη συμπλήρωση του τμήματος, ακολουθώντας τη διαδρομή http:Thessaloniki.gr/θέλω-από-το δήμο/θέλω-να-εξυπηρετηθώ/σπουδάζω/Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης  και Αθλητισμού στο τηλ: 2313318663

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More