Δ. Κορδελιού-Ευόσμου: Συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στον δήμο Κορδελιού Ευόσμου.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 25
2 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25
3 Αγωγή Υγείας-Πρώτες Βοήθειες 25
4 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
5 Εκμάθηση Ποντιακής Διαλέκτου 150
6 Κινηματογράφος 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ. : 2310762400, 774728, 759717
Ταχ. Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 57
Email: paideia@kordelio-evosmos.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More