Ειρήνη Στογιούδη: Η Ελληνίδα δασολόγος που μίλησε για το κλίμα στη Διάσκεψη Κορυφής Νέων των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη

Ως μοναδική εμπειρία περιγράφει η Ειρήνη Στογιούδη, Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος την συμμετοχή της στη Διάσκεψη Κορυφής Νέων των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη.

Η Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα και τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής για νέους ηγέτες ήταν ένα ιστορικό γεγονός που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη και επέτρεψε σε νέες και νέους από όλον τον κόσμο να προωθήσουν την κλιματική δράση, να παρουσιάσουν τις σχετικές λύσεις που επεξεργάζονται στα Ηνωμένα Έθνη και να συνεργαστούν με υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και ηγέτες από όλο τον κόσμο, για την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Διάσκεψη ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση νέων ανθρώπων που καταγράφηκε στην ιστορία του ΟΗΕ. Συμμετείχαν άνθρωποι με όραμα και ενεργές δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Πάνω από 7.000 νέες και νέοι ηλικίας μεταξύ 18 και 29 ετών έκαναν αίτηση, για να συμμετάσχουν στη Σύνοδο Κορυφής για το κλίμα. Νέες και νέοι από περισσότερες από 140 χώρες μοιράστηκαν τις δικές τους λύσεις στην παγκόσμια σκηνή και έστειλαν ένα σαφές μήνυμα προς τους παγκόσμιους ηγέτες: Πρέπει να δράσουμε τώρα για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή!

Η Ειρήνη Στογιούδη ήταν μία από τους 500 νέους από όλο τον κόσμο που επελέγησαν για να συμμετάσχουν στη Σύνοδο Κορυφής, μετά την απόδειξη της δέσμευσής της να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση και να επιδείξει ηγετική θέση στην προώθηση λύσεων για βιώσιμη ανάπτυξη.

“Ήταν πολύ τιμητική η συμμετοχή μου στην Διάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη- Κλίμα. Πιο συγκεκριμένα πήρα μέρος στην διάσκεψη με τίτλο «λύσεις βασισμένες στη φύση» για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (nature – based solutions). Σε αυτήν συμμετείχαν διάφοροι πολιτικοί αρχηγοί κρατών, υπουργοί περιβάλλοντος καθώς και Διευθύνων Σύμβουλοι από μεγάλες εταιρίες. Αυτές οι λύσεις περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται) στην διατήρηση και την αποκατάσταση των δασών, των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, στη προστασία και την αποκατάσταση των υγροτόπων, την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της διάβρωσης του εδάφους, την πρόληψη της απερήμωσης, τη προστασία της βιοποικιλότητας, τα συμβατά με το κλίμα συστήματα γεωργίας και τροφίμων, την αναγέννηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των φυσικών αποθεματικών βιόσφαιρας με τα εθνικά πάρκα”, ανέφερε η κ. Στογιούδη.

Όπως επισημαίνει, “τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης διάσκεψης είναι πως οι «λύσεις βασισμένες στη φύση» μπορούν να αξιοποιήσουν την ικανότητα της φύσης έτσι ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων και να δοθεί μια κρίσιμη απάντηση στην κλιματική αλλαγή και την αειφόρο ανάπτυξη με την κλίμακα και το ρυθμό που απαιτείται. Για να καταστεί δυνατή αυτή η μετάβαση, τα απαραίτητα μέτρα που θα ληφθούν πρέπει να είναι σαφή, με στρατηγικό σχεδιασμό και να χρηματοδοτηθούν χωρίς περιορισμούς”.

Πιο αναλυτικά «Οι λύσεις βασισμένες στη φύση» που προτείνει:

• Είναι βασικές κλιματικές πράξεις που συμβάλουν όχι μόνο στην προώθηση της σημασίας των οικοσυστημάτων και της διατήρησης της βιοποικιλότητας αλλά για τη βελτίωση της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών, των αυτόχθονων πληθυσμών και των ομάδων μειονότητας. Οι λύσεις για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής δεν θα είναι αποτελεσματικές εάν δεν λάβουν υπόψη τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, της φτώχειας και των περιβαλλοντικών αδικιών.

• Αποτελούν βασικό στοιχείο της συνολικής προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή. Αποτελούν βασικό στοιχείο την απομάκρυνση του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και τη μείωση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής. Εκτιμούν την αρμονία μεταξύ ανθρώπων και φύσης, καθώς και την οικολογική ανάπτυξη και δίνουν μια ολιστική και ανθρωποκεντρική απάντηση στην κλιματική αλλαγή. Είναι αποτελεσματικές λύσεις, μακροπρόθεσμες, οικονομικά αποδοτικές σε παγκόσμιο επίπεδο.

• Είναι ορατές και αξιόπιστες και μπορούν να κλιμακωθούν εάν αποτιμηθούν πλήρως και ληφθούν οι κατάλληλες επενδύσεις. Χρειάζονται άμεσα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι θα αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους. Στην πράξη, αυτές οι λύσεις λαμβάνουν μόνο ένα μικρό μερίδιο της χρηματοδότησης για το κλίμα. Για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της φύσης στην δράση για το κλίμα, οι ηγέτες του κόσμου θα πρέπει να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι το δυναμικό της φύσης εκτιμάται πλήρως και υλοποιείται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Για την εμπειρία της στη διάσκεψη, η κ. Στογιούδη σημειώνει πως ήταν μοναδική.

“Το γεγονός ότι βρέθηκα πάνω σε μια διεθνή σκηνή, όπου λαμβάνονται οι μεγαλύτερες πολιτικές αποφάσεις με μια τόσο μεγάλη και λαμπρή αντιπροσωπεία νέων, πιο συγκεκριμένα 500 νέοι από όλον τον κόσμο, ήταν μια αξιοσημείωτη ευκαιρία ζωής και μοναδική εμπειρία για εμένα όπου με επέτρεψε να αναπτυχθώ σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Είχα την ιδιαίτερη τιμή να εκπροσωπήσω την Ελλάδα, στην αντιπροσωπία νέων της UNESCO, του προγράμματος για τον άνθρωπο και την βιόσφαιρα (MaB). Μέσω της συμμετοχής μου αυτής μου δόθηκε η ευκαιρία να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου στο αντικείμενο της κλιματικής αλλαγής, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω νέους ανθρώπους με όραμα και με ενεργή δράση στην προστασία του περιβάλλοντος και στο πλαίσιο αυτό ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν νέες φιλίες και είχαμε παραγωγικές συζητήσεις όπου μοιραστήκαμε τις γνώσεις μας πάνω στα αποθέματα βιόσφαιρας, με τους άλλους νέους UNESCO delegates από όλον τον κόσμο”, υπογραμμίζει.

“Επιπλέον, πήρα μέρος σε διάφορα workshops, όπως το ‘’science of networks’’ που πραγματοποιήθηκε από το κίνημα ‘’march for science’’, το οποίο διασυνδέει τους σημαντικότερους νέους ηγέτες του κόσμου με ουσιαστική δράση στην προστασία του περιβάλλοντος με στόχο να λάβουν σημαντική υποστήριξη στις αντίστοιχες προσπάθειές τους. Η «Επιστήμη των Δικτύων» – “Science of Networks”, το εργαστήριο που παρακολούθησα, έχει σχεδιαστεί για να επιτρέψει στους εκπροσώπους να δημιουργήσουν το δικό τους δίκτυο επαφών και να παραμείνουν συνδεδεμένοι και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Σε αυτό το εργαστήριο είχα την χαρά να στηρίξω και να προωθήσω τον οργανισμό MIO-ECSDE καθώς και τον MEdIES και να δημιουργήσω επαφές που θα ήθελαν να συνεργαστούν με τους οργανισμούς αυτούς”, προσθέτει.

Στις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της διοργάνωσης ήταν η συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό TIMES καθώς και στο Earth Day Network, όπου μοιράστηκε τις απόψεις της για την κλιματική αλλαγή καθώς και το όραμά της για την αντιμετώπιση αυτής της κλιματικής κρίσης.

Πιο συγκεκριμένα η νέα Ελληνίδα επιστήμονας στις συνεντεύξεις της ανέφερε:

“Εμείς οι νέοι πιστεύουμε στην εσωτερική φλόγα και δύναμη που διαθέτουμε και μέσω αυτών μπορούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή όλων των κορυφαίων γεγονότων και να προωθούμε παγκόσμια ζητήματα που μας προβληματίζουν όλους μας καθημερινά. Αγωνιζόμαστε για την κλιματική αλλαγή και τις καταστροφικές συνέπειές της σε όλο τον κόσμο. Αγωνιζόμαστε για την επόμενη ημέρα από αυτή την παγκόσμια κλιματική κρίση. Προωθούμε τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Καταβάλλουμε προσπάθειες για εκπομπές μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα μέχρι το 2050. Έχουμε προοπτικές και ενεργούμε για έναν καλύτερο κόσμο, για εμάς και για κάθε επόμενη γενιά”.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More