ΕΟΠΥΥ: Καλεί τους εργοθεραπευτές για την πιστοποίησή τους

Συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών ζητά ο ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες πιστοποίησης των θεραπευτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του.

Η προθεσμία για την εγγραφή των θεραπευτών ειδικής αγωγής και την παραλαβή κλειδαρίθμου πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικών γνωματεύσεων ειδική αγωγής παρατείνεται μέχρι 31 Μαΐου.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ) , όπως είχε αναφέρει έχει στη διάθεσή του όλους τους πιστοποιημένους εργοθεραπευτές και ο ΕΟΠΥΥ ζητά πίνακα με τα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου τα οποία προσφέρουν θεραπείες ειδικής αγωγής ατομικά , δηλαδή, (ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο και Νομός Παροχής υπηρεσιών), προκειμένου «να διευκολυνθούν ως προς τις διαδικασίες για την απόκτηση κλειδαρίθμου στην ηλεκτρονική εφαρμογή αναζήτησης των ηλεκτρονικών γνωματεύσεων ειδικής αγωγής». Υπενθυμίζεται ότι οι εργοθεραπευτές αρνούνται να συμμετάσχουν στην διαδικασία πιστοποίησης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι δικαιούχοι θα μπορούν να αποζημιώνονται με την προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής και με την ηλεκτρονικά εκτυπωμένη φόρμα με την οποία θα βεβαιώνεται πλέον η εκτέλεση των πράξεων, η οποία θα αντικαταστήσει τη χειρόγραφη. Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ θα μπορεί να γίνει μόνο μέσω των προσωπικών κωδικών πρόσβασης που θα λάβει ο καθένας.

Ο ΕΟΠΥΥ διευκρινίζει ότι για όσα μέλη του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών αποστείλει στοιχεία δεν θα απαιτείται να προσκομίσουν στις ΠΕ.ΔΙ. την άδεια άσκησης επαγγέλματος, αφού θεωρείται ότι αυτό έχει ήδη ελεγχθεί από τον Σύλλογο και το μόνο που απομένει να κάνουν είναι να ακολουθήσουν τις «οδηγίες εγγραφής χρήστη» της εφαρμογής όπως δίνονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ(www.eopyy.gov.gr), επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Επαγγελματίες» — «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρόχων υγείας» — «eΔΑΠΥ» —«Πιστοποίηση Ιατρών και Παρόχων» και πραγματοποιώντας «Εγγραφή Χρήστη».

Υπενθυμίζεται ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ) αρνείται να συμμετάσχει στην διαδικασία πιστοποίησης θεραπευτών και θεραπευτικών χώρων ειδικής αγωγής την οποία θεωρεί «περιττή» διότι, όπως αναφέρει, ο ΠΣΕ πιστοποιεί ήδη τα μέλη του και δεν δέχεται να συμμετάσχει σε μια «πιστοποίηση» που αφορά τη διαδικασία και το δικαίωμα της αποζημίωσης των ασφαλισμένων από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More