Η Ε.E. χορηγεί 9 εκατ. ευρώ στην Ιταλία για στήριξη της υγειονομικής περίθαλψης των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων

Χθες, η Επιτροπή χορήγησε 9 εκατ. ευρώ σε βοήθεια έκτακτης ανάγκης στην Ιταλία για να συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στις εγκαταστάσεις υποδοχής. Από τη χρηματοδοτική βοήθεια θα επωφεληθούν περισσότερα από 42 000 άτομα στις περιφέρειες Εμίλια-Ρομάνια, Λάτσιο, Λιγουρία, Τοσκάνη και Σικελία. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις ανάγκες των ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των παιδιών. Ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, Επίτροπος αρμόδιος για τη μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ιθαγένεια, δήλωσε: «Η Ιταλία έχει υποστεί ιδιαίτερη πίεση κατά τα τελευταία έτη και η Επιτροπή δεν θα χαλαρώσει τη στήριξη των ιταλικών προσπαθειών όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης και την παροχή καταλύματος σε όσους έχουν ανάγκη προστασίας. Η χρηματοδότηση θα βοηθήσει να αντιμετωπιστούν βασικές ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης, εξασφαλίζοντας επαρκή πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, όποτε χρειάζεται. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει όλα τα κράτη μέλη που δέχονται πιέσεις, ενώ θα εξακολουθήσει να καταβάλλει προσπάθειες για μακροπρόθεσμες και βιώσιμες ευρωπαϊκές λύσεις». Με την εν λόγω χρηματοδότηση, η Επιτροπή έχει κινητοποιήσει πάνω από 200 εκατ. ευρώ ως βοήθεια έκτακτης ανάγκης ώστε να στηρίξει τη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ιταλία. Η χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης έρχεται να προστεθεί στα 653,7 εκατ. ευρώ που έχουν διατεθεί στην Ιταλία στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος 2014-2020 του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ).

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More