Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής για τον αποκλεισμό πτυχιούχων της Σχολής από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ κατά την υπ’ αριθ. 255/23-1-2019 συνεδρίασή της, ευρισκόμενη σε πλήρη απαρτία, εξέτασε το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τον αποκλεισμό πτυχιούχων της Σχολής από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων κλάδου γραμματέων και αποφάσισε ομόφωνα να εκδώσει την παρούσα ανακοίνωση:

«Η Κοσμητεία επισημαίνει ότι με το ΠΔ 347/2003 είχε οριστεί ότι στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία, με την εύλογη εξαίρεση ορισμένων σε περιπτώσεις ειδικών προκηρύξεων. Δυστυχώς, παρατηρήθηκε το απαράδεκτο φαινόμενο σε πρόσφατες προκηρύξεις να αποκλείονται οι πτυχιούχοι μας ή να μην γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι ως μη συναφείς, χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολόγηση. Ειδικά στην περίπτωση της προκήρυξης θέσεων ΠΕ Δικαστικών Υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων οι πτυχιούχοι μας επιλέχθηκαν καταρχήν για διορισμό, αλλά εν συνεχεία απαλείφθηκαν από τον τελικό πίνακα επιτυχόντων με το έωλο επιχείρημα ότι οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι τους οποίους κατέχουν δεν είναι συναφείς με το αντικείμενο των υπό προκήρυξη θέσεων, ενώ άλλοι ομοειδείς τίτλοι έγιναν αποδεκτοί ως συναφείς κατά τρόπο παντελώς αυθαίρετο. Π.χ. απορρίφθηκε διατριβή με θέμα τη Φιλοσοφία του Πλάτωνα, ενώ έγινε δεκτός άλλος με θέμα την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία.

Ως Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής είμαστε ταγμένοι να μεριμνούμε, εκτός των άλλων, και για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μας και τη δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπισή τους από την Πολιτεία. Γι’ αυτό και εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την εν πολλοίς αυθαίρετη πρακτική του ΑΣΕΠ και ζητούμε την πιστή εφαρμογή του ΠΔ 347/2003 και την αποκατάσταση της κατάφωρης αδικίας σε βάρος των πτυχιούχων μας».

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More