”Θεσσαλονίκη Μαζί”: Ανακοίνωση για το σχολικό συγκρότημα της οδού Κλεάνθους

Τον τελευταίο καιρό, το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας του σχολικού συγκροτήματος το οποίο στεγάζεται στην οδό Κλεάνθους, αλλά και όλοι οι δημότες που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας βρίσκονται σε συνεχή αναβρασμό, πραγματοποιώντας μάλιστα μία σειρά κινητοποιήσεων, εξαιτίας της απόφασης της Διοίκησης Ζέρβα που αφορά στην υλοποίηση του έργου Ενεργειακή Αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος.

Με χρόνο εκτέλεσης εργασιών μεγαλύτερο των δύο ετών και δυστυχώς χωρίς καμία προηγούμενη ενημερωτική επικοινωνία με γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς, χωρίς καμία πρόβλεψη και πρόνοια για την αδιατάρακτη συνέχεια της εκπαιδευτικής λειτουργίας, την ομαλή συνέχιση των σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων των μαθητών, την μη επιβάρυνση των οικογενειακών προγραμμάτων, τον προγραμματισμό των εργασιακών και διδακτικών υποχρεώσεων των καθηγητών, ως εκ τούτων την συνοχή της ίδιας της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι τυχαία και συμπτωματικά πληροφορήθηκαν από τον τύπο τις προθέσεις της Διοίκησης χωρίς προηγουμένως κανένας αρμόδιος να τους ενημερώσει. Όταν δε οι ίδιοι άρχισαν να δραστηριοποιούνται ,εισέπραξαν ως απάντηση στα εύλογα και αγωνιώδη ερωτήματα τους σε ότι αφορά την συνέχιση της φοίτησης των μαθητών ότι θα “διακτινιστούν” σε άλλα σχολικά συγκροτήματα.

Φυσικά, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος εκπαιδευτικός ώστε να κατανοήσει πως αυτή είναι μια απολύτως ανεφάρμοστη πρόταση, εφόσον δημιουργεί μια αλυσίδα νέων προβλημάτων σχετικών με την ασφαλή μετακίνηση, τη διαθεσιμότητα αιθουσών και υποδομών, την απρόσκοπτη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως προς το ενιαίο σύνολο των δραστηριοτήτων και όχι μόνο.

Η Παράταξη μας “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΖΙ” πραγματοποίησε ήδη δύο ενημερωτικές συναντήσεις με εκπροσώπους γονέων και διδασκόντων, κατά τη διάρκεια των οποίων με σοβαρότητα και πληρότητα – μακριά από κρυφούς πολιτικάντικους χειρισμούς -συζητήθηκαν τα υπαρκτά προβλήματα, τα οποία ωστόσο διογκώνονται εξαιτίας της διοικητικής ανεπάρκειας του Δήμου και επιπροσθέτως της έλλειψης ορθού σχεδιασμού και προγραμματισμού που αφορούν στα χρονικά περιθώρια και τα προαπαιτούμενα εκτέλεσης του έργου.

Σημειώνουμε στα ιδιαιτέρως αρνητικά της περίστασης, την παντελή έλλειψη ειλικρινούς διαλόγου και διαβούλευσης των αρμοδίων της Διοίκησης του Δήμου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για όλους.

Κατόπιν όλων τούτων, καλούμε τη Διοίκηση να προχωρήσει σε ορισμένες απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να δοθεί χρόνος για την συνεννόηση και συνεργασία που θα οδηγήσει και στην απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

1.Να αναστείλει τη συζήτηση του θέματος των οικονομικών προσφορών στις 14/02/20 στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ώστε να μην δημιουργηθούν τελεσίδικα αποτελέσματα.

2. Να εξετάσει κάθε πρόσφορο οικονομικό, τεχνικό και νομικό μέσο για την τροποποίηση όρων της σύμβασης προκειμένου να αξιοποιηθούν και οι λεγόμενοι “αδρανείς χρόνοι” της εκπαιδευτικής λειτουργίας (διακοπών-απογευμάτων) ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι τόσο δυσμενείς συνέπειες για την εκπαιδευτική διαδικασία.

3. Να προχωρήσει άμεσα σε σοβαρό και εξαντλητικό διάλογο, ειλικρινή και ανοιχτό με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς εξετάζοντας επί της ουσίας κάθε θετική εναλλακτική πρόταση ώστε το έργο να προχωρήσει με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του παιδαγωγικό έργου.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΛΙΓΗ ΕΥΤΑΞΙΑ κ. ΔΗΜΑΡΧΕ.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More