Θεσσαλονίκη: Τρία έργα στην ατζέντα της ΕΥΑΘ

Τρία έργα κυριαρχούν στο πρόγραμμα της ΕΥΑΘ για τη φετινή χρονιά. Αυτά είναι, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Άνθιμο Αμανατίδη, είναι η επισκευή του υδαταγωγού της Αραβησσού, η συντήρηση μεγάλων αγωγών ύδρευσης με σκοπό τη μείωση των διαρροών, και η επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Αμανατίδης κάλεσε τους επενδυτές να «επενδύσουν στην ΕΥΑΘ», αφού τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 που παρουσιάστηκαν, δίνουν την εικόνα μιας επιχείρησης με «υγιή χρηματοοικονομικά, με σταθερά υψηλή κερδοφορία, ρευστότητα και χωρίς δανειακές υποχρεώσεις».

Ο κύκλος εργασιών κινήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2018 ανερχόμενος στο ποσό των 72,7 εκατ. ευρώ έναντι 73 εκατ. κατά την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση (μείωση 0,47%). Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε 43,6 εκατ. ευρώ έναντι 42,7 εκατ. ευρώ το 2018 (αύξηση 2,04%). Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου έφτασαν το ποσό των 20,65 εκατ. έναντι 20,95 (μείωση 1,42%), ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 14,65 εκατ. από 14 εκατ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 4,7%.

Το μικτό κέρδος της χρήσης ανήλθε σε 29 εκατ. έναντι 30,3 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση (μείωση 4,02%). Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου της ΕΥΑΘ Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε 25,9 εκατ. έναντι 25,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 1,75%. Τα ταμειακά διαθέσιμα, εξάλλου, ανήλθαν την 31/12/2019 σε 75,8 εκατ. έναντι 71,6 εκατ. την 31/12/2018, μια αύξηση της τάξεως του 5,88%.

«Θα εργαστούμε για τη βελτίωση των υποδομών και της παραγωγικότητάς μας, με νέες επενδύσεις σε έργα τεχνολογίας, μείωσης του ενεργειακού κόστους, εξοικονόμησης πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος. Σημαντικά επικείμενα έργα είναι η επισκευή του υδαταγωγού της Αραβησσού, η συντήρηση μεγάλων αγωγών ύδρευσης με σκοπό τη μείωση των διαρροών, η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου στη Δυτική Θεσσαλονίκη και κυρίως η επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Άνθιμος Αμανατίδης.

«Το 2019 διαμορφώσαμε στην ΕΥΑΘ τον ‘χάρτη’ του μέλλοντος για την ύδρευση και την αποχέτευση της Θεσσαλονίκης. Φέτος, τα έργα που έχουμε βάλει σε τροχιά θα προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν μείζονα ευρύτερα προβλήματα», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Άγις Παπαδόπουλος.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More