Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη διαμεσολάβηση

Κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διαμεσολάβηση, με στόχο την εναλλακτική επίλυση διαφορών και την προαγωγή του φιλικού διακανονισμού.

Με το σχέδιο νόμου ρυθμίζεται εκ νέου ο θεσμός της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων οικογενειακού δικαίου – εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, κατά την οριζόμενη έννοια, με σκοπό την περαιτέρω εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την ευρωπαϊκή οδηγία 2008/52/ΕΚ.

Στα ενδιαφέροντα του νομοσχεδίου καταγράφεται η πρόβλεψη για δυνατότητα διαμεσολάβησης και μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου μέσου τηλεδιάσκεψης, καθώς και η μείωση του παραβόλου υπέρ του δημοσίου κατά 20 ευρώ που διαμορφώνεται από τα 50 στα 30 ευρώ.

Αντιθέτως, στα 100 έως 500 ευρώ, από τα 120 έως 300 ευρώ που ισχύει, ορίζονται τα ανώτατα και κατώτατα όρια της χρηματικής ποινής, που επιβάλλεται από το δικαστήριο στα μέρη εφόσον παρότι έχουν κληθεί δεν προσέρχονται στην αρχική πρώτη συνεδρία.

Πρόκειται ουσιαστικά για το ολοκληρωμένο σχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης μετά την απόφαση που είχε ληφθεί για αναστολή των διατάξεων της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης έως τις 30 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης οι προωθούμενες αλλαγές που επέρχονται με τη διαμεσολάβηση στον κλάδο της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, συνιστούν νέο σταθμό για την ισόρροπη προώθηση ενός πλήρους δικαιϊκού συστήματος, το οποίο συνδράμει σε μια ταχεία, αποτελεσματική, οικονομικά ορθότερη και εκσυγχρονισμένη με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές επιδιώξεις, πρόσβαση στην δικαιοσύνη.

Πηγή: skai.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More