ΚΕΔΕ: Τα κονδύλια για την Τ.Α. στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δ.Σ.

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας αύριο, Τρίτη 1η Δεκεμβρίου στις 11:00, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για τον νέο Κρατικ ό Προϋπολογ ισμό κ αι τα κ ονδύλια που προβλ έπει για την Τ.Α. και για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».

Οι αλλαγές δηλαδή στον νόμο 4412 που αποτελεί πάγιο αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αφορά την καθημερινή λειτουργία των Δήμων κι επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών.

Επίσης θα παρουσιαστούν οι θέσεις που θα προτείνει η ΚΕΔΕ στην διαβούλευση για πολύ σημαντικά νομοσχέδια που αφορούν στην Τ.Α.

• του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειες με τίτλο: «Προώθηση της
Ανακύκλωσης – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 της 30ής Μαΐου 2018 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (ΕΕ L 150/109) και
2018/852 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για
τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 150/141)»
• του νέου Πολεοδομικού – Χωροταξικού νομοσχεδίου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ θα μεταδοθεί μέσω Live streaming από την ιστοσελίδα
της ΚΕΔΕ και το κανάλι της Ένωσης στο Youtube
Ακολουθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θ Ε Μ Α Τ Α
Ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ
της 1ης Δεκεμβρίου 2020
1. Ενημέρωση Προέδρου.
2. Κρατικός Προϋπολογισμός έτους 2021.
Εισηγητές
– κ. Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α.
: – κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
3. Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού
πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».
Εισηγητές
– κα Θ. Αλεξίου, Δικηγόρος ΚΕΔΕ
: – κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
4. Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειες με τίτλο: «Προώθηση της Ανακύκλωσης – Ενσωμάτωση των Οδηγιών
2018/851 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ
για τα απόβλητα (ΕΕ L 150/109) και 2018/852 της 30ής Μαΐου 2018 για την
τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα
συσκευασίας (ΕΕ L 150/141)».
Εισηγητής
Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορριμμάτων
: κ. Γ. Παπαναστασίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ενέργειας
5. Παρατηρήσεις επί του νέου Πολεοδομικού – Χωροταξικού νομοσχεδίου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Εισηγητής
6. Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη
Αστική Κινητικότητα-Μικροκινητικότητα-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την
απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών».
: κ. Κ. Κουκοδήμος, Πρόεδρος Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών
και Δικτύων
Εισηγητής
7. Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
με τίτλο: «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά
Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις».
: κ. Κ. Κουκοδήμος, Πρόεδρος Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών
και Δικτύων
Εισηγητές
– κ. Σ. Σταματόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας,
: – κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
Θρησκευμάτων και Νεολαίας
8. Έργο υποστήριξης των Ο.Τ.Α. και δημιουργία μηχανισμού άμεσης απόκρισης
της ΚΕΔΕ για τη διαχείριση κινδύνων, καταστροφών και κρίσεων.
Εισηγητές
– κ. Ι. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ
: – κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
9. Έγκριση Ισολογισμού ΚΕΔΕ έτους 2018.
Εισηγητής
10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΚΕΔΕ της ΠΕΤΑ ΑΕ με
αντικείμενο την «Υποστήριξη της ΚΕΔΕ σε δράσεις που προάγουν το
αναπτυξιακό έργο των Ο.Τ.Α.».
: κ. Σ. Μαντές, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών
Εισηγητής
11. Ορισμός υπολόγου για το Υποέργο 1 της Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ λ άδος (ΚΕΔΕ) κ αι των Δήμων της Χώρας γ ια τη
Δυναμική Υποστήριξη και Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» με
Κωδικό ΟΠΣ 5030041 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”.
: κ. Δ. Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ
Εισηγητής
Ανάπτυξης Φορέων της Τ.Α.
: κ. Γ. Κουγιανός, Διευθυντής Τεκμηρίωσης, Πληροφορικής και
12. Έγκριση Απόφασης Προέδρου.
13. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Για να ξέρετε: Την 1η Μαΐου 2018 θα ενημερώσουμε την Πολιτική απορρήτου και τους Όρους χρήσης, ώστε να είναι πιο σαφείς και να καλύπτουν τη νέα νομοθεσία περί προστασίας του απορρήτου στην Ευρώπη. Επιλέξτε Αποδοχή για να μας ενημερώσετε ότι συμφωνείτε με τις αλλαγές. Μάθετε περισσότερα.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο