“Κόντρα” εκπαιδευτικών για μια θέση στην εκπαίδευση με ευθύνη της Πολιτείας

Άτυπη διαμάχη μεταξύ των νυν αναπληρωτών δημόσιας εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές μηδενικής προϋπηρεσίας έχει ξεσπάσει με αφορμή τους διορισμούς που έχει “τάξει” η κυβέρνηση στο άμεσο μέλλον.

Ρεπορτάζ: Ναπολέων Παπαδόπουλος

Ειδικότερα, οι ήδη τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν πως εκείνοι πρέπει να έχουν προτεραιότητα σε ενδεχόμενους διορισμούς ενώ από την πλευρά τους οι αναπληρωτές μηδενικής προϋπηρεσίας κάνουν λόγο για αποκλεισμό τους από την εκπαίδευση, διεκδικώντας και εκείνοι την είσοδό τους σε αυτή.

Το Thesstoday.gr μίλησε με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Θεόδωρο Διαμάντη, ο οποίος ανέφερε πως δεν υπάρχει κόντρα με τους αναπληρωτές μηδενικής προϋπηρεσίας αλλά η ευθύνη είναι της Πολιτείας: “Εμείς δεν έχουμε κανένα συμφέρον να στραφούμε ενάντια σε οποιονδήποτε θεωρείται συνάδελφος. Η θέση μας είναι πιο δύσκολη. Πάρα πολλοί από εμάς περιφερόμαστε πολλά χρόνια τώρα ανά την επικράτεια, καταστρέφοντας προσωπική και οικογενειακή ζωή για να υπηρετήσουμε το δημόσιο σχολείο. Δεν είμαστε εμείς που εμποδίζουμε νεότερους να εισέλθουν στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. Η ευθύνη είναι ολόκληρη της Πολιτείας από το 2010 και έπειτα. Δεν μπορούμε όμως να βάζουμε σε ισότιμη βάση πτυχία εικοσαετίας με πτυχία των περασμένων πέντε χρόνων” τόνισε χαρακτηριστικά.

Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας έστειλαν οι αναπληρωτές μηδενικής προϋπηρεσίας

Από την πλευρά τους οι αναπληρωτές μηδενικής προϋπηρεσίας συνέταξαν και έστειλαν επιστολή στον Υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, σχετικά με τα δικαιώματά τους στη δημόσια εκπαίδευση και τη πρόσβασή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Είμαστε πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και υπαγόμαστε εδώ και χρόνια στους πίνακες αναπληρωτών μηδενικής προϋπηρεσίας. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και στην πλειοψηφία μας είμαστε άνεργοι.

Ύστερα από επιστολή που σας στείλαμε στις 26.9.2018 θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά την παρουσία μας. Έχουμε βρεθεί σε αυτό το σημείο, εξαιτίας ενός συστήματος το οποίο προτάσσει την προϋπηρεσία ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού με αποτέλεσμα να θέτει στο περιθώριο μια ολόκληρη γενιά εκπαιδευτικών που έτυχε να μην έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στο δημόσιο τομέα, πολλώ δε μάλλον να δώσουν εξετάσεις ΑΣΕΠ.

Θεωρούμε πως η προϋπηρεσία ως μοναδικό κριτήριο πρόσληψης ενός πολίτη, εκτός του ότι συνιστά κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος και καταστρατηγεί την απόφαση του ΣΤΕ 527/2015, δε δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Με βάση τα παραπάνω, η κίνησή μας αποσκοπεί στην υπεράσπιση του συλλογικού αγαθού της εργασίας στη βάση της ισοπολιτείας και της αξιοκρατίας.

Πέρα από το δικαίωμά μας για ίση μεταχείριση στην εργασία, αποβλέπουμε στη βελτίωση εν γένει της παιδείας μέσα από προτάσεις που αφορούν στο σύνολο των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση. Αποσκοπούμε να καταστούμε η φωνή όλων των ελαστικά εργαζομένων συναδέλφων στην εκπαίδευση, δημόσια, ιδιωτική, τυπική και μη τυπική και διεκδικούμε άμεσα την τήρηση της νομιμότητας και της αρχής της ισονομίας στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

 1. Ίσα δικαιώματα στους μόνιμους διορισμούς βάσει της αρχής της ισονομίας, καθώς το κριτήριο της προϋπηρεσίας και η μοριοδότηση διαγωνισμών ΑΣΕΠ που έχουν διενεργηθεί στο παρελθόν μας αποκλείει δια παντός από οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης. Δεν ασπαζόμαστε την ταξινόμηση των εκπαιδευτικών σε πίνακες με κριτήριο την προϋπηρεσία.
 2. Την εφαρμογή ενός διαφορετικού συστήματος επιλογής μόνιμου προσωπικού και αναπληρωτών στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

 1. Επαναπροσδιορισμό του θεσμού των αναπληρωτών.
 2. Αξιολόγηση με βάση τις γνώσεις και τις ικανότητες. Δεν παραγνωρίζουμε τη σημασία της εμπειρίας στην εκπαιδευτική πράξη, δεν αποτελεί, ωστόσο πανάκεια.
 3. Ίδρυση νέων Δομών, Ολοήμερο σχολείο, Ενισχυτική διδασκαλία. Τα ειδικά μαθήματα που εξετάζονται πανελληνίως να διδάσκονται στα σχολεία. Αυτό θα επιφέρει άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας, κυρίως σε ειδικότητες που δεν απασχολούνται.
 4. Λιγότεροι μαθητές σε κάθε τμήμα, ώστε μέσα από το δημόσιο σχολείο οι μαθητές να έχουν τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα. Η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό και δεν πρέπει να υπόκειται στη δημοσιονομική λογική της περιστολής των εξόδων.
 5. Αναφορικά με τον ιδιωτικό τομέα να υπάρξει ένα ευνοϊκό καθεστώς ασφάλισης και φορολόγησης για αυτούς που προσφέρουν ιδιαίτερα μαθήματα. Το κράτος θα ωφεληθεί, ενώ παράλληλα μία μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών θα μπορέσει να βγει από την αδήλωτη εργασία.
 6. Άνοιγμα επαγγελματικών δικαιωμάτων των παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών και διασφάλιση αυτών, ώστε να μην αποκλειόμαστε από προκηρύξεις θέσεων ΑΣΕΠ, οι οποίες αφορούν σε συγγενή επιστημονικά πεδία.

Βασική μας διεκδίκηση είναι ένα σχολείο που θα παρέχει δημόσια και δωρεάν παιδεία, που θα μπορεί να εμπνεύσει αξίες και ιδανικά στους μαθητές.

Με εκτίμηση,

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μηδενικής προϋπηρεσίας όλων των κλάδων.

υπουργείο Παιδείας

Ανακοίνωση εξέδωσαν και οι ήδη αναπληρωτές 

Σε ανακοίνωσή τους οι αναπληρωτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τονίζουν πως πως σε ενδεχόμενους διορισμούς θα πρέπει να προσμετρηθεί η προϋπηρεσία των αναπληρωτών στα δημόσια σχολεία αλλά και να μοριοδοτηθεί η παλαιότητα του πτυχίου ως κοινωνικό κριτήριο. Η ανακοίνωση:

Θεωρώντας τη διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικών και την επιλογή των κριτηρίων με τα οποία αυτή θα γίνει ως εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα θέλουμε να δηλώσουμε τα παρακάτω:

Οι ιδέες, οι θέσεις και η προσφορά όλων μας κρίνεται και αξιολογείται συνεχώς τόσο από τα λόγια όσο και από τα έργα μας. Η ΠΕΑΔ πιστή και συνεπής με τις ιδρυτικές της διακηρύξεις στα πλαίσια αυτά ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ οι εξαγγελλόμενες προσλήψεις να γίνουν από το πλήθος των αναπληρωτών που εργάστηκαν κι εργάζονται στα δύσκολα χρόνια της κρίσης στηρίζοντας το δημόσιο σχολείο με βασικά κριτήρια :

 • 1. την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών σε δημόσια σχολεία ως βασική προϋπόθεση κατοχύρωσης εργασιακών και επαγγελματικών δικαιωμάτων. Η προϋπηρεσία αυτή αποτελεί μορφωτικό και παιδαγωγικό κεφάλαιο. Είμαστε αντίθετοι στη θέσπιση πλαφόν αλλά σε κάθε περίπτωση  προτείνουμε αυξημένο συντελεστή  για την προϋπηρεσία των αναπληρωτών αποκλειστικά σε δημόσια σχολεία (προσλήψεις βοήθεια στο σπίτι)
 •  2. το πτυχίο. Μοριοδότηση της παλαιότητας πτυχίου ως ενός κοινωνικού κριτηρίου. Υπενθυμίζουμε πως π.χ. η περίοδος της πιστοποιημένης από τον ΟΑΕΔ ανεργίας προσμετράται από διαγωνισμούς υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Θεωρούμε λοιπόν πως με όμοιο τρόπο μπορεί να αναγνωριστεί από την Πολιτεία η περίοδος της προσδοκίας του διορισμού στους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται αρκετά χρόνια. H μοριοδότηση της παλαιότητας πτυχίου ως κριτήριο στο σύστημα μόνιμου διορισμού δεν είναι ένα αναχρονιστικό κριτήριο αλλά βασικό αντικειμενικό κριτήριο για διορισμό (ημερομηνία λήψης πτυχίου) και δίκαιο για όλους τους εκπαιδευτικούς. Συμβολίζει την υποχρέωση από την πλευρά του κράτους του διορισμού όλων των αδιόριστων εκπαιδευτικών. Το κράτος πρέπει θεσμικά να αναλάβει την υποχρέωση που είχε: να εγγυάται τη μόνιμη και αξιοπρεπή εργασία με το μόνο αντικειμενικό κριτήριο, το πτυχίο ,να μη απαξιώνει τον εκπαιδευτικό ως επιστήμονα και να μην μετακυλύει την ευθύνη αυτή σε αυτόν. Η προσμέτρηση της παλαιότητας του πτυχίου προστατεύει την αξία του πανεπιστημιακού πτυχίου, επανασυνδέει αυτό με την εργασία, διασφαλίζει ενιαία δικαιώματα και την ενότητα σε όλους τους υποψήφιους μόνιμους εκπαιδευτικούς. (Παλαιότητα πτυχίου: αναχρονισμός ή αντικειμενικό και σταθερό κριτήριο;
  Το κείμενο βασίστηκε στη μελέτη του ΚΕΜΕΤΕ με θέμα: σύστημα διορισμού στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση –Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Αθήνα 2010)

Η σημερινή ανακοίνωση  της Π.Ε.Α.Δ  δεν έχει συντεχνιακά ερείσματα αλλά αποτελεί έκφραση προάσπισης της αξιοκρατίας και της δικαιοσύνης.

Θεωρώντας ότι πρέπει επιτέλους στο σημερινό πολιτικό γίγνεσθαι  να υπάρχει  εντιμότητα και συνέπεια λόγων και έργων καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να μην υποκύψει σε συντεχνιακές μειοψηφίες  και ομάδες αναπληρωτών και  να κάνει συζήτηση  με όλους τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς φορείς αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού, και πολυφωνικά τεκμηριωμένου διαλόγου χωρίς εμμονές, προσβολές και αποκλεισμούς που δε συνάδουν προς το ήθος και το ύφος εκπαιδευτικών λειτουργών.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαμάντης Θεόδωρος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας Βασίλειος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Π.Ε.Α.Δ.)
pead2014@gmail.com.
https://syllogosanapliroton.wordpress.com/

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Για να ξέρετε: Την 1η Μαΐου 2018 θα ενημερώσουμε την Πολιτική απορρήτου και τους Όρους χρήσης, ώστε να είναι πιο σαφείς και να καλύπτουν τη νέα νομοθεσία περί προστασίας του απορρήτου στην Ευρώπη. Επιλέξτε Αποδοχή για να μας ενημερώσετε ότι συμφωνείτε με τις αλλαγές. Μάθετε περισσότερα.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο