Νέα διοίκηση της Jumbo

Σε συνέχεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 6.11.2019 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εγκρίθηκε συγκροτήθηκε σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του.

Ειδικότερα, τα εκτελεστικά μέλη είναι οι κ.κ. Απόστολος- Ευάγγελος Βακάκης, πρόεδρος του Δ.Σ., Ιωάννης Οικονόμου, αντιπρόεδρος, Κωνσταντίνα Ντεμίρη, διευθύνουσα σύμβουλος και Σοφία Βακάκη, μέλος, ενώ ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ορίστηκαν οι κ.κ. Νικόλαος Βελισσαρίου, Γεώργιος Κατσαρός και Φώτιος Τζίγκος. Σημειώνεται ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, ενώ σχετικά με τη νέα Επιτροπή Ελέγχου, αυτή απαρτίζεται από τα τρία ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More