Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 75.000 δωρεάν θέσεις σε κατασκηνώσεις

Ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή 22 Μαρτίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή παιδιών στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων 2019 του ΟΑΕΔ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  • Εργαζόμενοι και άνεργοι με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2017 μέχρι 28.000 ευρώ
  • Είχαν το 2018 τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) καθώς και
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τεσσάρωντουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), έως τις 8 Απριλίου και ώρα 23:59.

Σημαντικό: Αν κάποιοι δικαιούχοι αδυνατούν να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους, όταν αυτά απαιτούνται, μπορούν να προσέλθουν στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την προσκόμισή τους μέχρι την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή έως την 9 Απριλίου και ώρα 14:00.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More