ΟΑΣΘ: Νέες τροποποιήσεις σε τέσσερις γραμμές λεωφορείων

Νέες τροποποιήσεις σε τέσσερις γραμμές λεωφορείων του ΟΑΣΘ θα τεθούν σε ισχύ από αύριο Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, λόγω των εργασιών του Μετρό στο σταθμό Βενιζέλου.

Οι τροποποιήσεις αφορούν τις γραμμές 24, 26, 35, και 58.

Δείτε αναλυτικά:

Ι. Λεωφορειακή γραμμή 24 «Πλατεία Ελευθερίας – Χίλια Δένδρα»

Σταθμαρχείο: Βενιζέλου

Διαδρομή:

Διαδρομή Μετάβασης:

Στην κατεύθυνση προς τα Χίλια Δένδρα η διαδρομή της γραμμής τροποποιείται ως εξής:

Βενιζέλου, Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, 26ης Οκτωβρίου, Εγνατία, … κανονική διαδρομή προς τα Χίλια Δένδρα.

Διαδρομή Επιστροφής:

η διαδρομή δεν τροποποιείται.

Στάσεις:

Στη λειτουργία της γραμμής εντάσσονται οι στάσεις (διαδρομή επιστροφής):

  • «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (ivr:1342) – οδός Πολυτεχνείου,
  • «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1329) – οδός Πολυτεχνείου,
  • «ΙΚΑ» (ivr:1304) – οδός Πολυτεχνείου,
  • «ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1330) – οδός 26ης Οκτωβρίου.
  • «ΚΟΛΟΜΒΟΥ» (ivr: 1307) – οδός Εγνατία στην κατεύθυνση προς τα Χίλια Δένδρα,
  • «ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ» (ivr: 1459) – οδός Εγνατία στην κατεύθυνση προς τα Χίλια Δένδρα.

Η στάση:

 • «ΑΓΟΡΑ» (ivr:1040) – οδός Βενιζέλου

δεν συμπεριλαμβάνεται στην τροποποιημένη διαδρομή.

ii. Λεωφορειακή γραμμή 26 «Καλλιθέα – Πλατεία Ελευθερίας»

Σταθμαρχείο: Βενιζέλου

Διαδρομή:

Διαδρομή Μετάβασης:

η διαδρομή προς την Τερματική Στάση Βενιζέλου δεν τροποποιείται.

Διαδρομή Επιστροφής:

Στην κατεύθυνση προς την Καλλιθέα η διαδρομή της γραμμής τροποποιείται ως εξής:

Βενιζέλου, Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, 26ης Οκτωβρίου, Λαγκαδά … κανονική διαδρομή προς την Καλλιθέα.

Στη λειτουργία της γραμμής εντάσσονται οι στάσεις (διαδρομή επιστροφής):

 • «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (ivr:1342) – οδός Πολυτεχνείου,
 • «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1329) – οδός Πολυτεχνείου,
 • «ΙΚΑ» (ivr:1304) – οδός Πολυτεχνείου,
 • «ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1330) – οδός 26ης Οκτωβρίου.

Οι στάσεις:

 • «ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» (ivr:1345) – οδός Βενιζέλου,
 • «ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ» (ivr:1024) – οδός Εγνατία κατεύθυνση προς Καλλιθέα,
 • «ΚΟΛΟΜΒΟΥ» (ivr:1306) – οδός Εγνατία κατεύθυνση προς Καλλιθέα,

δεν συμπεριλαμβάνονται στην τροποποιημένη διαδρομή.

iii. Λεωφορειακή γραμμή 35 «Μετέωρα – Βενιζέλου»

Σταθμαρχείο: Βενιζέλου

Οι τροποποιήσεις στη γραμμή είναι παρόμοιες με αυτές της γραμμής 26 «Καλλιθέα – Πλατεία Ελευθερίας».

Διαδρομή Μετάβασης:

Η διαδρομή προς τον Τερματικό Σταθμό Πλατείας Ελευθερίας δεν τροποποιείται.

Διαδρομή Επιστροφής:

Στην κατεύθυνση προς τα Μετέωρα η διαδρομή της γραμμής τροποποιείται ως εξής:

Βενιζέλου, Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, 26ης Οκτωβρίου, Λαγκαδά … κανονική διαδρομή προς τα Μετέωρα.

Στη λειτουργία της γραμμής εντάσσονται οι στάσεις (διαδρομή επιστροφής):

 • «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (ivr:1342) – οδός Πολυτεχνείου,
 • «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1329) – οδός Πολυτεχνείου,
 • «ΙΚΑ» (ivr:1304) – οδός Πολυτεχνείου,
 • «ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1330) – οδός 26ης Οκτωβρίου.

Οι στάσεις:

 • «ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» (ivr:1345) – οδός Βενιζέλου,
 • «ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ» (ivr:1024) – οδός Εγνατία κατεύθυνση προς Μετέωρα,
 • «ΚΟΛΟΜΒΟΥ» (ivr:1306) – οδός Εγνατία κατεύθυνση προς Μετέωρα,

δεν συμπεριλαμβάνονται στην τροποποιημένη διαδρομή.

Iv. Λεωφορειακή γραμμή 58 «Διασταύρωση Χορτιάτη – Βενιζέλου»

Σταθμαρχείο: Διασταύρωση Χορτιάτη

Διαδρομή:

Η τερματική στάση της γραμμής είναι στα Νέα Δικαστήρια επί της 26ης Οκτωβρίου (ΤΣ Νέα Δικαστήρια, ivr: 1331).

Διαδρομή Μετάβασης:

Στην κατεύθυνση προς τα Νέα Δικαστήρια η διαδρομή της γραμμής είναι η εξής:

… Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, 26ης Οκτωβρίου.

Διαδρομή Επιστροφής:

Στην κατεύθυνση προς το Πανόραμα η διαδρομή της γραμμής τροποποιείται ως εξής:

26ης Οκτωβρίου, Πλατεία Δημοκρατίας, Εγνατία, … κανονική διαδρομή προς τη Διασταύρωση Χορτιάτη.

Στάσεις:

στη λειτουργία της γραμμής εντάσσονται οι παρακάτω στάσεις:

Διαδρομή Μετάβασης:

 • «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (ivr:1342) – οδός Πολυτεχνείου,
 • «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1329) – οδός Πολυτεχνείου,
 • «ΙΚΑ» (ivr:1304) – οδός Πολυτεχνείου,
 • «ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1330) – οδός 26ης Οκτωβρίου.

Διαδρομή επιστροφής:

 • «ΚΟΛΟΜΒΟΥ» (ivr: 1307) – οδός Εγνατία στην κατεύθυνση προς το Πανόραμα,
 • «ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ» (ivr: 1459) – οδός Εγνατία στην κατεύθυνση προς το Πανόραμα.

Οι στάσεις:

 • «Τ.Σ. Βενιζέλου» (ivr:1346) – Τερματική στάση επί της οδού Βενιζέλου
 • «ΑΓΟΡΑ» (ivr:1040) – Οδός Βενιζέλου

δεν συμπεριλαμβάνονται στην τροποποιημένη διαδρομή.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More