Οι πρώτες κατευθυντήριες γραμμές από τον Κ. Ζέρβα

Συνεδρίασε σήμερα για πρώτη φορά η Εκτελεστική Επιτροπή του δήμου Θεσσαλονίκης έχοντας την ευκαιρία ο νέος δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας να δώσει κατευθυντήριες γραμμές για όλους σχεδόν τους τομείς.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι αντιδήμαρχοι, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι, καθώς και ο Γ.Γ. του δήμου, Μίμης Φωτόπουλος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ζέρβας τους ζήτησε να είναι προσηλωμένοι, εργατικοί και να διευθετούν όλα τα ζητήματα με συντεταγμένη αντιμετώπιση.

Επίσης, ο κ. Ζέρβας τους είπε να δίνουν βαρύτητα σε μετρήσιμα αποτελέσματα, να τηρούν το εκάστοτε χρονοδιάγραμμα, καθώς και να δίνουν έμφαση στις λύσεις.

Τέλος, υπήρξε ενημέρωση για τα τρέχοντα ζητήματα του δήμου. Ιδιαίτερη προτεραιότητα δόθηκε στην επίλυση όλων των επειγόντων θεμάτων, όπως είναι η ΔΕΘ, η έναρξη της σχολικής χρονιάς και η καθαριότητα της πόλης.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More