Παραγωγοί παρθένου ελαιόλαδου από τη Χαλκιδική ταξιδεύουν στην Ουκρανία

Με στόχο την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των τοπικών παραγωγών ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος στο έργο με τίτλο  “Sustainable Agricultural Trade Network in Black Sea Basin” (AgriTradeNet) – “Αύξηση των διασυνοριακών συνδέσεων για το εμπόριο και τον εκσυγχρονισμό στους γεωργικούς και συναφείς τομείς της Λεκάνης Μαύρης Θάλασσας”.

Στο ίδιο έργο, του οποίου ηγείται ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, συμμετέχουν φορείς από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, την Τουρκία και την Ουκρανία.

Στόχος του AgriTradeNet είναι επίσης οι δυνατότητές τους για γεωγραφική πιστοποίηση και αναγνώριση, η δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρηματικών οργανώσεων στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και η διακρατική εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ3 του παραπάνω έργου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί έκθεση στην Οδησσό της Ουκρανίας, στις 16 Μαΐου 2020, στην οποία θα συμμετέχουν 10 άτομα παραγωγοί παρθένου ελαιόλαδου Χαλκιδικής και συναφών ειδών.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει αναρτήσει σχετικές Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του http://www.tradesupport.gr/, τόσο για τους Παραγωγούς, όσο και για τη διοργάνωση του ταξιδιού, για της ανάγκες της παραπάνω έκθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310547887, 2310538790, email: empsylth@otenet.gr.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More