Προληπτικά μέτρα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την προστασία των εργαζομένων και των πολιτών

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, έλαβε ήδη προληπτικά μέτρα στοχεύοντας στον περιορισμό του νέου Κορωνοϊού (Covid-19), την προστασία των εργαζομένων και της δημόσιας υγείας και προέβη σε ανακοινώσεις ενημερώνοντας για τα κάτωθι:

-Συγκροτήθηκε Ειδική Ομάδα Πρόληψης (Catenaccio) και δημιουργήθηκε γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης.
-Τέθηκαν ταξιδιωτικοί περιορισμοί προς το εξωτερικό και αποφεύγονται οι μετακινήσεις στο εσωτερικό.
-Τηρούνται αυστηρά τα γενικά μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τέθηκαν σε περιορισμό οι μετακινήσεις προσωπικού εντός κτηρίων / μεταξύ ορόφων αλλά μεταξύ περιοχών ευθύνης της Εταιρείας.
-Αποφεύγεται η συμμετοχή ή οργάνωση συναντήσεων.
-Αποφασίστηκε ο περιορισμός των δραστηριοτήτων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ εφαρμόζοντας πολιτικές απομακρυσμένης εργασίας.

*Για τη λήψη των ανωτέρω μέτρων έχουν ενημερωθεί, οι Μέτοχοι, τα Μέλη του Δ.Σ και το προσωπικό της Εταιρείας, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, οι Χρήστες Διανομής, οι τοπικοί φορείς, οι συμβεβλημένοι συνεργάτες και το καταναλωτικό κοινό.

Λειτουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Καταναλωτών:

Συστήνεται στους πολίτες να μην προσέρχονται στα Γραφεία Εξυπηρέτησης και να εξυπηρετούνται μέσω των παρακάτω εναλλακτικών επιλογών:

-Στην ηλεκτρονική διεύθυνση cust@edathess.gr για υποβολή εγγράφων, ερωτημάτων ή/και αιτημάτων (σύνδεσης, τροφοδότησης, παράτασης, διακοπής κ.α.)

-Ειδικά για Ευπαθείς ομάδες οι οποίες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα στην ηλεκτρονική Διεύθυνση req@edathess.gr για υποβολή εγγράφων, ερωτημάτων ή/και αιτημάτων (σύνδεσης, τροφοδότησης, παράτασης, διακοπής κ.α.)

Στο www.edathess.gr για παροχή πληροφοριών, υποβολή αιτημάτων σύνδεσης, καταχώρηση ενδείξεων μετρητών, ενημέρωση για την εξέλιξη εργασιών κατασκευής, ηλεκτρονική υποβολή μελετών

Τηλεφωνικά στο 11150 ή στο 2310584444 για υποβολή ερωτημάτων ή/και αιτημάτων (σύνδεσης, τροφοδότησης, παράτασης, διακοπής κ.α.)

Για περιπτώσεις Άμεσης Επέμβασης στο Δίκτυο Διανομής, οι πολίτες μπορούν να καλούν το 10302 που λειτουργεί σε αδιάλειπτη εικοσιτετράωρη βάση.

Εφαρμογή αυστηρών μέτρων πρόληψης στις εταιρικές εγκαταστάσεις

Έλεγχο ευθυγράμμισης πραγματοποίησε ο Γενικός Διευθυντής, κ. Λεωνίδας Μπακούρας στις εγκαταστάσεις της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων προστασίας αναφορικά με τον περιορισμό του νέου Κορωνοϊού (Covid-19). Ειδικότερα, επισκέφθηκε τα Γραφεία Εξυπηρέτησης και τα σημεία εισόδου υποδοχής εισερχομένων και πρωτοκόλλου.

Παρατήρησε ότι έχει μειωθεί η προσέλευση του κοινού ενώ οι πολίτες εκφράζουν την ικανοποίησή τους από την ποιότητα τόσο των ηλεκτρονικών όσο και των τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Ταυτόχρονα, με την εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως εργασίας και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, μειωμένος είναι και ο αριθμός των εργαζομένων που προσέρχονται καθημερινά στις εταιρικές εγκαταστάσεις.

Διαπίστωσε την αυστηρή τήρηση των οδηγιών προστασίας του ΕΟΔΥ αλλά και των ειδικών μέτρων που εφαρμόζει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ από το σύνολο των εργαζομένων, ενώ πραγματοποιούνται καθημερινές απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους της Εταιρείας.

Όπως ενημέρωσε «Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, σε αυξημένη ετοιμότητα εφαρμόζει την εξ’ αποστάσεως εργασία, προσαρμόζεται στις ανάγκες των περιστάσεων και επικαιροποιεί το πλάνο λειτουργίας της με στόχο την επιχειρησιακή της συνέχεια. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε την αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή του φυσικού αερίου ενώ μεριμνούμε για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των καταναλωτών μας. Παράλληλα, τηρούμε με συνέπεια και ενσωματώνουμε στο σύνολο της δραστηριότητάς μας όλα τα προληπτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων αλλά και των πολιτών».

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More