Πυροσβέστες Κεντρ. Μακεδονίας: “Δυσλειτουργία και σωρεία προβλημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο”

Για “σωρεία προβλημάτων” στα σχέδια δασών που εφαρμόστηκαν κατά την αντιπυρική περίοδο κάνει λόγο η Δημιουργική Συμμαχία Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, στέλνοντας επιστολή στα τα μέλη του Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ. και όλες τις Π.Υ. και Π.Κ. της Κεντρικής Μακεδονίας, τονίζοντας την ανάγκη ανασχεδιασμού.

Αναλυτικά η επιστολή:

Διανύοντας το μέσο της αντιπυρικής περιόδου παρατηρήθηκε για ακόμα μία χρονιά δυσλειτουργία,
σωρεία προβλημάτων, παράπονα και ανάγκη ανασχεδιασμού – επικαιροποίησης του υφιστάμενου
επιχειρησιακού σχεδιασμού, όπως αποτυπώνεται στα σχέδια δασών και όπως τουλάχιστον
εφαρμόστηκε, τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε.

Ειδικότερα:

1. Στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου Δασών ο Διοικητής του κάθε νομού δείχνει να εφαρμόζει
διαφορετικά ωράρια εργασίας στα πληρώματα των δασικών περιπολικών χωρίς αυτό να
δικαιολογείται από τυχόν ιδιαίτερες περιστάσεις με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να καλούνται να
εργαστούν με διαφορετικό τρόπο στο ίδιο υπηρεσιακό αντικείμενο.

2. Παρατηρήθηκε και φέτος εσπευσμένη μετακίνηση πληρωμάτων με οχήματα από την περιφέρειά
μας ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ, αμέσως μόλις ανακοινώθηκε ότι υφίστατο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην
ευρύτερη περιοχή της Αττικής, με αποτέλεσμα, τελικά, τ ο προσωπικό να βρίσκεται σε κατάσταση
διαρκούς μετακίνησης και αναίτιας κόπωσης και εκνευρισμού, αποδυναμώνοντας παράλληλα την
περιοχή μας σε περίπτωση εμφάνισης πυρκαγιάς.

3. Η μετακίνηση του προσωπικού για την αντιμετώπιση συμβάντων, όπως η μεγάλη πυρκαγιά στην
Εύβοια κατέδειξε ότι εξακολουθούμε να στερούμαστε ρεαλιστικού, ανθρώπινου και τελικά
λειτουργικού σχεδιασμού αντιμετώπισης μεγάλων περιστατικών. Όπως είναι γνωστό, διατέθηκε ένα μόνο λεωφορείο ημερήσια για την μετακίνηση του Πεζοπόρου Τμήματος της Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και των πληρωμάτων από σταθμούς της πόλης της Θεσσαλονίκης και των ΠΥ της Περιφέρειας , το οποίο προγραμματίστηκε να διέρχεται και από όμορους νομούς, προκειμένου να παραλάβει τους συναδέλφους, με αποτέλεσμα μια διαδρομή για την Εύβοια περίπου 7 ωρών, για ορισμένους να διπλασιάζεται και το ίδιο και κατά το στάδιο επιστροφής ενώ, οι ίδιοι συνάδελφοι εντός μόλις 24 ωρών από την επιστροφή τους καλούνταν εκ νέου να μετακινηθούν με τον ίδιο τρόπο, προκαλώντας σε αυτούς αδικαιολόγητη πλέον ταλαιπωρία, κόπωση, αγανάκτηση και εκνευρισμό, ενώ κάποιοι άλλοι εξ αυτών ξεπέρασαν κατά πολύ και τις προβλεπόμενες ώρες εργασίας (φυσικά χωρίς αποζημίωση).

4. Είναι αναγκαίο να εκτιμηθεί εκ νέου ο σχεδιασμός που επιβάλει προληπτικά μετακινήσεις
επιχειρησιακών δυνάμεων π.χ. στην Χαλκιδική από νομούς της Περιφέρειας αμέσως μόλις
καταγραφεί δείκτης επικινδυνότητας 3, με αποτέλεσμα να καταγράφεται μια συνεχή καταπόνηση του  προσωπικού ουσιαστικά καθόλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν συμβάντα.

Είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε και να συμμετάσχουμε σε ένα διάλογο για την βελτίωση των όρων εφαρμογής του σχεδίου.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More