Πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η μοναξιά για την ίδια τη ζωή

Η τρίτη ηλικία έχει συνδεθεί με τη μοναξιά για πλείστους λόγους: παιδιά και εγγόνια αποκτούν τη δική τους ζωή, ο κοινωνικός κύκλος συρρικνώνεται λόγω βιολογικών ή κοινωνικών παραγόντων, προβλήματα υγείας καθιστούν την κοινωνική ζωή δυσκολότερη… Πώς όμως επηρεάζει αυτή η μοναξιά τους ανθρώπους και ιδίως τους ηλικιωμένους;

Αμερικανική μελέτη σε ενήλικες άνω των 50 ετών οι οποίοι απεβίωσαν κατά το διάστημα 2004-2014 και για τους οποίους είχε διαπιστωθεί μέσω έρευνας πως βίωναν μοναξιά, έδειξε πως, σε σύγκριση με συνομηλίκους τους με αυξημένη κοινωνική ζωή, το γήρας του συνοδεύτηκε από περισσότερα προβλήματα και η ανάγκη για ειδική περίθαλψη στην τελευταία φάση της ζωής τους ήταν πιο άμεση και επιτακτική.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More