ΣΕΒΕ: Διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης για στελέχη Εξαγωγών

Το έργο που υλοποιεί με τίτλο “Κοινό Πρόγραμμα Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για Στελέχη Εξαγωγών-EXPOVET” παρουσίασε σήμερα η διοίκηση του Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του έργου είναι η συνεργασία των πανεπιστημίων των συμμετεχόντων χωρών (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γερμανία) με σκοπό τη χαρτογράφηση του επαγγελματικού προφίλ των στελεχών εξαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς και τη δημιουργία ενός κοινού προγράμματος εκπαίδευσης με ενιαίες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και διακρατικής, ευρωπαϊκής αναγνώρισης.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τριτοβάθμιο επίπεδο, στη διερεύνηση, ενίσχυση και επικύρωση των δεξιοτήτων των φοιτητών που απαιτούνται για την εξαγωγική ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην εφαρμογής εργαλείων μάθησης βασιζόμενη στην πρακτική άσκηση.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Γιώργος Κωνσταντόπουλος είπε ότι “το σύγχρονο επιχειρείν επιτάσσει την εξειδικευμένη κατάρτιση σε θέματα εξαγωγικής δραστηριοποίησης”.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: “Η SEVE Academy αποτελεί τον εκπαιδευτικό μηχανισμό του Συνδέσμου που μέσα από μία σειρά διαλέξεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και συναντήσεων με καταξιωμένους εισηγητές, καλύπτει μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και ενισχύουν την επιχειρηματικότητα”.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο ετών και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων θα πάρει 150 εκπαιδευμένους από πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More