Ymath2

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τους πληγέντες του Ιανού – Τι μέτρα περιλαμβάνει

Στην Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την πρόσφατη καταστροφή που προκάλεσε ο Ιανός στην Θεσσαλία, τα νησιά του Ιονίου και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις προωθούμενες διατάξεις για τα φυσικά πρόσωπα προβλέπονται αποζημιώσεις ύψους 5.000 ευρώ ανα κατοικίας ενώ για τις επιχειρήσεις το ποσό ανέρχεται σε 8.000 ευρώ.

Παράλληλα προβλέπεται για τις πληγείσες περιοχές αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων έως 30.9.2021.

Επιπροσθέτως, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας όπως η αναστολή καταβολή του ΕΝΦΙΑ, η παράταση έως 3.4.2021 του μειωμένου ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες, το «πάγωμᨻ του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης έως 30.9.2021 και την αύξηση του προϋπολογισμού για προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

Το νομοσχέδιο θα ακολουθήσει επείγουσα διαδικασία ώστε να ψηφιστεί το βράδυ της ερχόμενης Δευτέρας.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους: «

– Προβλέπεται η χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με την μορφή επιδόματος προς τα πληγέντα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή πληγείσες νομικές οντότητες που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και των συνεπακόλουθων πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κορινθίας και Ευρυτανίας στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020 υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και εξαιρέσεις. Η εν λόγω ενίσχυση ανέρχεται για πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των 5.000 ευρώ ανά κατοικία και για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες των οποίων η επιχείρηση επλήγη στο ποσό των 8.000 ευρώ ανα επιχείρηση

– Καθορίζεται με ΚΥΑ η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής καθώς και η διαδικασία διαπίστωσης της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως ορίζονται στην εν λόγω απόφαση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των υπό ψήφιση διατάξεων. Υποβολή ψευδούς δήλωσης πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, επιφέρει την υποχρέωση επιστροφής τετραπλάσιου του χορηγηθέντος επιδόματος από τον λαβόντα προς το Ελληνικό Δημόσιο

– Η ενίσχυση ορίζεται ως αφορολόγητη ανεκχώρηση και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη δορολογική διοίκηση το Δημόσιο εν γένει τους δήμους τις περιφέρειες τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε περιοχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα

– Αναστέλλεται από τη δημοσίευση των προτεινόμενων ρυθμίσεων και έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επι της κινητής περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του κυκλώνα Ιανός

– Η αναστολή καταλαμβάνει ιδίως αλλά και όχι περιοριστικά τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ένδικων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης

– Παρατείνονται αυτοδίκαια από την λήξη τους και μέχρι τις 30-4-2021 οι κατά τις κείμενες διατάξεις (άρθρα 20 νόμου 2190/94 και 56 επ. του πδ 410/1988) συναφθείσες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: του προσωπικού όλων των ειδικοτήτων των τομέων αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών ανατολικής και δυτικής αττικής και διεύθυνσης αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών κεντρικής Ελλάδας της ΓΓ Υποδομών

– Παρέχεται η δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που επλήγησαν από τον κυκλώνα Ιανός να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζόμενών τους μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί εξαιτίας του φαινομένου και όχι πέραν των 3 μηνών

– Καταβάλλεται στους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή κατά τα ανωτέρω αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ αναλογία δώρου Χριστουγέννων και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επι του ονομαστικού μισθού. Η αποζημίωση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με άλλες οφειλές»

Πέραν αυτών και στο πλαίσιο τις αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας: «

– Επανακαθορίζονται ειδικά για το 2020 οι προθεσμίες καταβολής των προβλεπόμενων δόσεων ΕΝΦΙΑ . Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα καταβολής της πρώτης και δεύτερης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του Οκτωβρίου 2020 και καθεμίας από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη των τεσσάρων επόμενων μηνών.

– Παρατείνεται έως τις 30-4-2021 (από 31.10.2020 που ισχύει) η μείωση συντελεστών ΦΠΑ που ισχύει για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες

– Χορηγείται προσαυξημένη έκπτωση δαπανών για συγκεκριμένες διαφημιστικές δαπάνες επιχειρήσεων κατά τα φορολογικά έτη 2020-21.

– Αναστέλλεται για την περίοδο 1.10.2020 έως 30.9.2021 η επιβολή του προβλεπόμενου τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση

– Αυξάνονται οι πιστώσεις για την απασχόληση αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

– Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διαγωνισμού υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού»

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Για να ξέρετε: Την 1η Μαΐου 2018 θα ενημερώσουμε την Πολιτική απορρήτου και τους Όρους χρήσης, ώστε να είναι πιο σαφείς και να καλύπτουν τη νέα νομοθεσία περί προστασίας του απορρήτου στην Ευρώπη. Επιλέξτε Αποδοχή για να μας ενημερώσετε ότι συμφωνείτε με τις αλλαγές. Μάθετε περισσότερα.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο