Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ε.Ε. δίνει πρόσβαση σε εργαστήρια στους ερευνητές

Ερευνητές από όλη την Ευρώπη θα έχουν πλέον ακόμη περισσότερες ευκαιρίες να χρησιμοποιήσουν τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών: ύστερα από ένα πρώτο στάδιο της πρωτοβουλίας για ανοικτή πρόσβαση, κατά το οποίο σχεδόν 100 επιλέξιμες προτάσεις έγιναν δεκτές σε 92 ερευνητικά ιδρύματα, και άλλα εργαστήρια της υπηρεσίας της Επιτροπής για τις επιστήμες και τη γνώση είναι πλέον στη διάθεση εξωτερικών επιστημόνων, οι οποίοι θα είναι πλέον σε θέση να διεξάγουν πειράματα για ενεργειακές λύσεις με μηδενικές εκπομπές και για την πυρηνική ασφάλεια.


Με την πρωτοβουλία αυτή, το ΚΚΕρ αποσκοπεί στην τόνωση της επιστημονικής έρευνας και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας των Ευρωπαίων ερευνητών.

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, που είναι αρμόδιος για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, δήλωσε: «Το Κοινό Κέντρο Ερευνών χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις παγκόσμιου κύρους, που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, για να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα πιο πιεστικά προβλήματα των καιρών μας, από την κλιματική αλλαγή έως την ασφάλεια των τροφίμων και την πυρηνική ασφάλεια. Χαίρομαι πολύ που τώρα δραστηριοποιούμαστε ακόμα περισσότερο για να στηρίξουμε και άλλους που αγωνίζονται για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν την κοινωνία και δίνουμε την ευκαιρία σε λαμπρούς επιστήμονες απ’ όλη την Ευρώπη να χρησιμοποιήσουν τα εργαστήρια και τις εγκαταστάσεις μας».

Αφότου το ΚΚΕρ άνοιξε τις εγκαταστάσεις του για πρώτη φορά το 2017, επιστήμονες από 21 χώρες της ΕΕ και 3 γειτονικές χώρες διεξάγουν πειράματα σε 12 εργαστήρια του ΚΚΕρ στο Geel (Βέλγιο), στην Ίσπρα (Ιταλία) και στην Καρλσρούη (Γερμανία). Η πρωτοβουλία επεκτείνεται τώρα στο Petten (Κάτω Χώρες), όπου βρίσκονται τα ερευνητικά εργαστήρια του ΚΚΕρ για τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών. Ερευνητές από τις χώρες της ΕΕ και τις χώρες που συμμετέχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα Ορίζων 2020 καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου.

Εργαστήρια που είναι πλέον ανοικτά για τη δοκιμή νέων καυσίμων και την πυρηνική ασφάλεια
Δύο εγκαταστάσεις στις οποίες γίνεται έρευνα αποκλειστικά για την ανάπτυξη τεχνολογιών καυσίμου υδρογόνου είναι τώρα ανοιχτές στο Petten: η εγκατάσταση δοκιμών για δεξαμενές αερίου υψηλής πίεσης και η εγκατάσταση δοκιμών για κυψέλη καυσίμου και ηλεκτρολυτική κυψέλη.
Το υδρογόνο είναι ένα από τα πιο ελπιδοφόρα εναλλακτικά καύσιμα, καθώς δεν παράγει εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο, η τεχνολογία βρίσκεται στο νηπιακό της στάδιο και χρειάζεται να αναπτυχθεί προτού μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το υδρογόνο με τον ίδιο τρόπο όπως τα συμβατικά, ορυκτά καύσιμα. Στο Petten, οι ερευνητές θα διεξάγουν πειράματα σε κυψέλες καυσίμου και δεξαμενές αερίου υπό διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
Το ΚΚΕρ ανοίγει επίσης δύο υπερσύγχρονα εργαστήρια στην Καρλσρούη, τα οποία είναι σχεδιασμένα για την έρευνα σε ακτινίδες. Οι ακτινίδες είναι η ραχοκοκαλιά των πυρηνικών τεχνολογιών, είτε πρόκειται για ενέργεια, εξερεύνηση του διαστήματος είτε για ιατρικές θεραπείες. Οι επιστήμονες θα είναι σε θέση να διεξάγουν έρευνα που θα βοηθήσει να αναπτυχθεί νέος πυρηνικός εξοπλισμός ή υλικά.

Από τον Σεπτέμβριο το ΚΚΕρ θα δώσει επίσης πρόσβαση σε αρκετές από τις εγκαταστάσεις του στην Ευρώπη για την πυρηνική αντίδραση και τις μετρήσεις δεδομένων διάσπασης στο Geel. Τέτοιου είδους μετρήσεις βοηθούν να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στη λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων και στον χειρισμό των πυρηνικών αποβλήτων, ενώ ενισχύουν και την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τη ραδιενέργεια.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More