Το μέλλον του Social Plate στη Θεσσαλονίκη

Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις εγκαταστάσεις του
”social plate” στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων
και των υπεύθυνων λειτουργίας του προγράμματος διάσωσης της τροφής.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από κάλεσμα του Προέδρου της Κεντρικής
Αγοράς Θεσσαλονίκης Θόδωρου Παπαδόπουλου, με αφορμή την ολοκλήρωση της
χρηματοδοτικής στήριξης από το πρόγραμμα INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία
2014-2020 και κύριο θέμα την βιωσιμότητα και το μέλλον του εγχειρήματος. Η
συμμετοχή των φορέων (25 φορείς με 35 εκπροσώπους) ήταν ενδεικτική της σημασίας
της συνάντησης.

Στην εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου παρουσιάστηκαν τα απολογιστικά στοιχεία από
τα δύο σχεδόν χρόνια λειτουργίας: Το 2018 ανακτήθηκαν περισσότεροι από 100 τόνοι
τροφίμων από τους 150 τόνους που παρελήφθησαν και διαχειρίστηκαν, το 2019
αντίστοιχα ανακτήθηκαν σχεδόν 200 τόνοι από τους 270, ενώ οι συνεργαζόμενοι
φορείς ξεπερνούν πλέον τους 70. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν την εύρυθμη πλέον
λειτουργία του προγράμματος ενώ εκφράστηκε με πλήρη έμφαση τόσο από τον
Πρόεδρο όσο και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ότι η συνέχεια του προγράμματος σε
ακόμα πιο διευρυμένο πλαίσιο αποτελεί στόχο τόσο της ΚΑΘ ΑΕ όσο και της ΕΕΣΥΠ
(υπερταμείο), του μοναδικού μετόχου της εταιρείας.

Παράλληλα όμως, σημειώθηκε η αδυναμία της Κεντρικής Αγοράς να αναλάβει την
πλήρη κάλυψη των αναγκών του προγράμματος διάσωσης τροφής μετά το τέλος της
χρηματοδοτικής στήριξης από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG. Η εξεύρεση των
πόρων, τόσο οικονομικών όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό επιδιώκεται να καλυφθούν
στο πλαίσιο προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από ιδιωτικές εταιρείες
αλλά και από τις υπόλοιπες εταιρείες που υπάγονται στην Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών και Περιουσίας σύμφωνα με την δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου
Αντώνιου Μπούρη.

Τέλος, ο Πρόεδρος Θόδωρος Παπαδόπουλος έθεσε 3 άμεσους και εφικτούς στόχους
που αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους και θα αποτελέσουν τον βασικό άξονα
λειτουργίας του προγράμματος:

  •  Την σταθερή και οργανωμένη συμμετοχή εθελοντών στην διαλογή των τροφίμων
  • Την προβολή της αποτελεσματικότητας του εγχειρήματος από τον κάθε φορέα
    ξεχωριστά
  • Την ενεργή συμμετοχή στην πλατφόρμα food angels (http://foodangels.socialplate.eu/) για την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών
    αλλά και την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των φορέων.

Από την πλευρά τους οι συνεργαζόμενοι φορείς που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση,
αναφέρθηκαν αφενός στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την απουσία
νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας για την εθελοντική εργασία, στην οποία στηρίζονται τόσο οι ίδιοι όσο και το social plate, δεσμεύτηκαν ωστόσο για την καλύτερη οργάνωση,
συνεργασία και συμμετοχή στην διαλογή των τροφίμων.

Το ραντεβού ανανεώθηκε για το τέλος Νοεμβρίου για την άμεση ανάλυση των
αποτελεσμάτων των αλλαγών.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More