INTERLIFE: Safe Bike & Bike Simple, γιατί το ποδήλατο είναι τρόπος ζωής!

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αλλαγή στην κουλτούρα μετακίνησης σε όλα τα σύγχρονα αστικά κέντρα. Η αντίληψη που κυριαρχεί περιλαμβάνεται στο τρίπτυχο “λιγότερο αυτοκίνητο, περισσότερο περπάτημα και φυσικά ευρεία χρήση του ποδηλάτου”.

Το ποδήλατο έχει αρχίσει να κερδίζει ολοένα και περισσότερους “πόντους” στην καθημερινότητα των πολιτών και να καταλαμβάνει πλέον “μερίδιο” στην κατανομή του οδικού χώρου.

Τα οφέλη από τη χρήση του είναι σίγουρα πολλά αφού αποτελεί ένα απόλυτα οικολογικό μέσο μεταφοράς που προστατεύσει το περιβάλλον. Παράλληλα έρευνες έχουν αποδείξει ότι συμβάλλει σημαντικά στη σωματική και την ψυχική υγεία ενώ είναι ένας σαφώς οικονομικός τρόπος αστικής μετακίνησης.

Το ερώτημα, βέβαια, που τίθεται είναι σε μία χώρα όπως η Ελλάδα όπου δεν υπάρχουν οι σωστές υποδομές σε ποδηλατοδρόμους αλλά ούτε και η απαραίτητη παιδεία στη χρήση του πόσο ασφαλής είναι η επιλογή του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης.

Η INTERLIFE αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα προώθησης του ποδηλάτου ως εναλλακτικού μέσου μεταφοράς και ενθαρρύνει την καθιέρωση της χρήσης του τόσο ως κοινωνική συνήθεια όσο και ως σωματική άσκηση. Ταυτόχρονα όμως φροντίζει για την απόλυτα ασφαλή μετακίνησή μας με το ποδήλατο για να νιώθουμε προστατευμένοι και υγιείς.

Για το λόγο αυτό η INTERLIFE δημιούργησε δύο νέα προγράμματα ασφάλισης ποδηλάτου, που έχουν ως στόχο την προσωπική σας προστασία.

Σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές στο ποδήλατό σας, ή συμβεί κάποιο ατύχημα, ακόμη και σωματικές βλάβες τρίτων, όπως και κλοπή του ποδηλάτου σας, η INTERLIFE είναι εδώ για να καλύψει όλες τις ανάγκες σας.

 

Το πρόγραμμα Safe BIKE, καλύπτει τόσο τους ποδηλάτες αλλά και το ποδήλατο, απευθύνεται σε όσους έχουν βάλει στην καθημερινότητά τους το συγκεκριμένο μέσο μετακίνησης, και βάζει τέλος στο άγχος που ενδέχεται να έχετε, κυρίως στις μεγάλες πόλεις!

 

Με το Safe BIKE, που δημιούργησε η INTERLIFE Ασφαλιστική, ασφαλίζονται, µε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, ποδήλατα πόλης ή mountain, μεταχειρισμένα ή µη, για ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους και σε περιπτώσεις κλοπής και ατυχημάτων.

Στο πρόγραμμα ασφαλίζονται ποδηλάτες από 12 έως 65 ετών, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης ποδηλάτων άνω των 2 τροχών.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:

Αστική Ευθύνη προς τρίτους έως 50.000€ ανά συμβάν και ετησίως

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου σε περίπτωση -που με δική του υπαιτιότητα- προκαλέσει σε τρίτους σωματική βλάβη ή θάνατο ή και υλική ζημία κατά τη διάρκεια χρήσης και λειτουργίας/κυκλοφορίας του ποδηλάτου του.

Ολική Κλοπή Ποδηλάτου έως 3.000€

Καλύπτεται η ολική κλοπή του ποδηλάτου από την κύρια κατοικία, την αποθήκη της κύριας κατοικίας ή από το κλειστό γκαράζ της κύριας κατοικίας του ασφαλισμένου, εφόσον αυτά ήταν κλειδωμένα και υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στα σημεία εισόδου – εξόδου.

Ίδιες Ζημίες Ποδηλάτου έως 3.000€

Αποζημιώνονται οι ζημίες που θα προκύψουν στο ίδιο το ποδήλατο του Ασφαλισμένου από ζημία συνεπεία ατυχήματος, κατά την κανονική του χρήση.

Απώλεια Ζωής Ποδηλάτη από Ατύχημα 10.000€

Σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα ή σωματικής βλάβης η οποία θα επιφέρει την απώλεια ζωής του ασφαλισμένου, η Εταιρία θα καταβάλει αποζημίωση.

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 10.000€

Σε περίπτωση που σωματική βλάβη από ατύχημα επιφέρει στον ασφαλισμένο μόνιμη ολική ανικανότητα, που δεν του επιτρέπει να ασκήσει κάποιο επάγγελμα ή κάποια εργασία με αμοιβή, η εταιρία θα καταβάλει αποζημίωση.

Έξοδα Θεραπείας για Σωματικές Βλάβες από Ατύχημα έως 1.000€

Καλύπτονται οι ιατρικές ή χειρουργικές αμοιβές, έξοδα νοσοκομείου ή κλινικής, ακτινογραφίες, εργαστηριακές εξετάσεις, αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου εντός του νοσοκομείου ή της κλινικής, χρήση ασθενοφόρου αυτοκινήτου, φάρμακα, έξοδα φυσιοθεραπείας, χειρουργικούς επιδέσμους, νάρθηκες, γύψινους επιδέσμους, πατερίτσες, λάμες, αναγκαίες ειδικές συσκευές και μηχανικά βοηθήματα.

Οδοντιατρικά Έξοδα έως 500€

Καλύπτονται όλα τα έξοδα στα οποία υπεβλήθη ο ασφαλισμένος για τη θεραπεία ή αποκατάσταση των φυσικών δοντιών του που έπαθαν βλάβη από το Ατύχημα.

Οπτικά Έξοδα έως 500€

Καλύπτονται όλα τα έξοδα αντικατάστασης των φακών επαφής ή των γυαλιών όρασης στα οποία υπεβλήθη ο ασφαλισμένος και τα οποία καταστράφηκαν από το ατύχημα.

Νοσοκομειακό Επίδομα 15€/ήμερα

Σε περίπτωση εισαγωγής του ασφαλισμένου σε νοσοκομείο ή κλινική λόγω ατυχήματος, η εταιρία θα καταβάλλει 15€ ημερησίως για κάθε ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο ή στην κλινική, με ανώτατο όριο τις δεκαπέντε (15) ημέρες για κάθε ατύχημα.

Άμεση Φροντίδα Ατυχήματος

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια χρήσης του ποδηλάτου, αυτό ακινητοποιηθεί από ατύχημα που καθιστά αδύνατη την κίνησή του, η εταιρία καλύπτει τη μεταφορά του σε τοπικό συνεργείο ή στον τόπο διαμονής του ασφαλισμένου.

Οι τιμές ασφάλισης στο πρόγραμμα Safe BIKE ξεκινούν από 40€.

Το δεύτερο πρόγραμμα που δημιούργησε η INTELIFE Ασφαλιστική, είναι το BIKE Simple.

Για όλους εσάς που προτιμάτε να μετακινείστε με το ποδήλατο, να κάνετε ακόμη και ταξίδια αλλά και μικρές αποστάσεις, η INTERLIFE είναι εδώ σκεπτόμενη μόνο την ασφάλειά σας!

Με ιδιαίτερα προσιτή τιμή το Bike SIMPLE σας προστατεύει σε περίπτωση που προκαλέσετε ζημιά σε άλλους χρησιμοποιώντας το ποδήλατό σας, και επιπλέον σας εξασφαλίζει τη νομική προστασία αν χρειαστεί.

Το Bike SIMPLE είναι απαραίτητο, όχι μόνο σε ιδιώτες αλλά και σε επαγγελματίες αφού με το πρόγραμμα ασφαλίζονται πέρα από ποδήλατα, πατίνια ιδιωτικής χρήσης και ενοικιαζόμενα.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:

Γενική Αστική Ευθύνη έως 50.000€

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος, με δική του υπαιτιότητα, προκαλέσει θάνατο ή σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες προς τρίτους κατά τη διάρκεια χρήσης και λειτουργίας/κυκλοφορίας του ποδηλάτου του, η εταιρία θα τον καλύψει έως το ανώτατο όριο ευθύνης της το οποίο ανέρχεται σε 50.000€ ανά γεγονός και ετησίως.

Συγκεκριμένα καλύπτονται:

– Σωματικές Βλάβες ή Θάνατος τρίτων έως 35.000€

– Υλικές Ζημίες τρίτων έως 15.000€

– Ανώτατο Όριο Ευθύνης ανά γεγονός και ετησίως έως 50.000€

Νομική Προστασία έως 3.000€

Καλύπτεται η Νομική Προστασία του Ασφαλισμένου για τα παρακάτω:

– Αξίωση για υλικές ζημίες (άνω των 300€) & σωματικές βλάβες του ιδίου

– Υπεράσπιση για τραυματισμό ή απώλεια ζωής του ιδίου εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος

– Αντίκρουση αξιώσεων για υλικές ζημίες & σωματικές βλάβες τρίτων

– Ποινική υπεράσπιση λόγω τραυματισμού ή απώλειας ζωής τρίτων

– Προσφυγή σε Διοικητικές Αρχές και Δικαστήρια

  •  Ασφαλίζονται ποδηλάτες από 12 έως 65 ετών, ενώ για Ηλεκτροκίνητα από 15 έως 65 ετών
  •  Ασφαλίζονται Ηλεκτροκίνητα Ποδήλατα/Πατίνια έως 250Watt

Οι τιμές ξεκινούν από 20€.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Για να ξέρετε: Την 1η Μαΐου 2018 θα ενημερώσουμε την Πολιτική απορρήτου και τους Όρους χρήσης, ώστε να είναι πιο σαφείς και να καλύπτουν τη νέα νομοθεσία περί προστασίας του απορρήτου στην Ευρώπη. Επιλέξτε Αποδοχή για να μας ενημερώσετε ότι συμφωνείτε με τις αλλαγές. Μάθετε περισσότερα.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο